Γενικές Γνώσεις

Ποια είναι τα Περιθώρια για τα Όρια Call & Stop;

Το Margin Call είναι ουσιαστικά μια προειδοποιήση που λαμβάνετε στην πλατφόρμα ΜΤ4 ότι ο λογαριασμός σας έχει ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό του απαιτούμενου ορίου και δεν υπάρχει επαρκής διαφορά ενεργού-παθητικού στον λογαριασμό για να στηρίξει τις ανοιχτές συναλλαγές σας. Το Stop Out Level επίσης είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό κατά το οποίο η πλατφόρμα ΜΤ4 θα αρχίσει αυτόματα να κλείνει θέσεις συναλλαγών (ξεκινώντας από την λιγότερο κερδοφόρα έως ότου το όριο περιθωρίου έχει εξασφαλιστεί) για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες κάτω του 0 USD.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια ανοιχτή θέση του 1 lot στον USDCHF σε έναν Κλασικό Λογαριασμό με μόχλευση 200. Το περιθώριο θα είναι 100000/200=500 USD. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το Margin Call σε Κλασικό Λογαριασμό συμβαίνει όταν η διαφορά ενεργού-παθητικού είναι στο 25% του περιθωρίου. Έτσι, πολλαπλασιάζουμε το περιθώριο 500 επί του 25% το οποίο μας δίνει 125 USD. Επιπλέον, εάν η διαφορά ενεργού-παθητικού του λογαριασμού σας συνεχίσει να πέσει παρακάτω και τελικά φτάσει το σημείο όπου είναι ίσο με το 15% του απαιτούμενου περιθωρίου, η συναλλαγή σας θα κλείσει υποχρεωτικά (stopped out). Ακολουθώντας το παράδειγμά μας αυτό θα συμβεί όταν η διαφορά ενεργού-παθητικού 500*15%=75 USD.

Υπολογισμός Περιθωρίου

Αναφέρουμε παρακάτω την βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμού του περιθωρίου (Margin): Margin=Trade Volume/Account Leverage (Περιθώριο=Δυναμική Συναλλαγής/Μόχλευση Λογαριασμού). Παρακαλώ σημειώστε ότι το Trade Volume (Δυναμική Συναλλαγής) υπολογίζεται βάσει του συναλλάγματος του λογαριασμού σας. Όταν υπολογίζεται ένα trade volume θα πρέπει να πάρετε την βάση συναλλάγματος υπόψιν. Η βάση συναλλάγματος είναι το πρώτο συνάλλαγμα σε ένα ζεύγος συναλλάγματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν λογαριασμό σε USD με μόχλευση 1:50 και θα ανοίξετε ένα ένα 0.2 lot συναλλαγής σε ζεύγος συναλλαγμάτων USDCHF. Το απαιτούμενο περιθώριο (margin) θα είναι: 20000 (0.2 lot)/50(η μόχλευσή)=400 USD.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Ας υποθέσουμε τωρα ότι έχετε έναν λογαριασμό σε USD με μόχλευση 1:200 και θα αγοράσετε 0.5 lot ενός ζεύγους EURUSD. Δεδομένου ότι η τρέχουσα συναλλαγματική τιμή EURUSD είναι 1.3200, το απαιτούμενο περιθώριο (margin) θα είναι 50.000*1.32/200=330 USD. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αγοράσει 0.5 lots EUR (ΕΥΡΩ) αλλά επειδή ο λογαριασμός μας είναι σε USD, το ποσό συναλλαγής μετατρέπεται σε USD – σύμφωνα με τις τρέχουσες συναλλαγματικές τιμές.

Προμήθεια ECN

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο υπολογισμός της προμήθειας ECN βασίζεται στην δυναμική σε USD. Όλες οι συναλλαγές σε λογαριασμούς PRO χρεώνονται προμήθεια των 3.5 USD σε κάθε 100.000 USD συναλλαγών. Με άλλα λόγια το συνολικό πόσο προμήθειας για ένα round-turn lot θα είναι 7 USD.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ας υποθέσουμε ότι θα πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή του 1 lot σε USDCHF. Αναλογιζόμενοι ότι 1 lot σε USDCHF ισούται με 100.000USD (το οποίο ισούται με 1 standard lot) η προμήθεια θα είναι 7 USD.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Μια συναλλαγή του 0.5 lot σε EURUSD στην συναλλαγματική τιμή του 1.3200 θα υπόκειται σε προμήθεια των 4.62 USD. Αφού η βάση συναλλάγματος είναι EUR και όχι USD, θα πρέπει να μετατρέψουμε σε USD πολλαπλασιάζοντας το lot size: Προμήθεια ECN=7*Trade Volume σε USD/100000=7*5000*1.32/10000 = 4.62 USD.

Συναλλαγές εμπορευμάτων 101: WTICrude και BrentCrud

Προτού ξεκινήσετε συναλλαγές σε πετρέλαιο, θα πρέπει να καταλάβετε πώς λειτουργούν αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (γνωστά ως futures) σε πετρέλαιο συνδέονται με τους μήνες παράδοσης — όταν πρέπει να παραδοθεί το πετρέλαιο στη φυσική του μορφή.

Όλα τα CFD ενεργειακών προϊόντων μας βασίζονται σε αυτά τα συμβόλαια αλλά το WTICrude και το BrentCrud αντιστοιχούν περισσότερο στην πραγματική αγορά και συχνά προκαλούν σύγχυση στους νέους trader.

Δεν ρισκάρετε να καταλήξετε με βαρέλια πετρελαίου στην αυλή σας, αλλά οι τιμές που διαπραγματεύεστε εξακολουθούν να βασίζονται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με συγκεκριμένους μήνες παράδοσης (λήξης).

Για παράδειγμα, οι τιμές του συμβολαίου Μαΐου 2020 μπορεί να είναι κατά πολύ υψηλότερες/χαμηλότερες από αυτές των συμβολαίων Ιουνίου 2020*.

Στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, επιλέγετε ποιανού μήνα το συμβόλαιο θέλετε να διαπραγματευτείτε.

Όταν κάνετε συναλλαγές WTICrude ή BrentCrud σε μας, διαπραγματεύεστε μόνο το συμβόλαιο του κοντινότερου μήνα, ο οποίος είναι πιο κοντά στην παράδοση (λήξη). Αυτό δεν συμβαίνει με το WTISpot και το BrentSpot, τα οποία είναι «συνθετικά» συμβόλαια spot CFD.

Τα συμβόλαια WTICrude και BrentCrud ΔΕΝ ανταλλάσσονται σε ελεύθερη βάση.
Η διαπραγμάτευση σταματά όταν λήξει το συμβόλαιο του κοντινότερου μήνα (επειδή είναι ώρα να ξεκινήσει η παράδοση του φυσικού πετρελαίου) και αυτόματα περνάμε στο συμβόλαιο του επόμενου μήνα για να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση.

Δείτε τις προσεχείς ημερομηνίες λήξης.

Σε όλες οι θέσεις που εξακολουθούν να είναι ανοιχτές εκείνη τη στιγμή, εφαρμόζεται μια πιστωτική/χρεωστική αναπροσαρμογή με βάση τη διαφορά μεταξύ των τιμών των συμβολαίων των δύο μηνών (βλ. παράδειγμα υπολογισμού στο τέλος του άρθρου).

Η αναπροσαρμογή λειτουργεί με τη λογική του ότι κλείσατε τη θέση στην τιμή του κοντινότερου μήνα και την ανοίξατε και πάλι στην τιμή του επόμενου μήνα.

Μάθετε περισσότερα για τις συναλλαγές συμβολαίων CFD, συμπεριλαμβανομένων αυτών επί δεικτών και άλλων εμπορευμάτων, στον Οδηγό μας. .

*Αυτό συμβαίνει επειδή οι αγοραστές του φυσικού πετρελαίου προγραμματίζουν εκ των προτέρων. Εάν για παράδειγμα οι αποθηκευτικοί χώροι τους είναι σχεδόν γεμάτοι, σταματούν να αγοράζουν πετρέλαιο με παράδοση στον επόμενο μήνα.

WTICrude/BrentCrud έναντι WTISpot/BrentSpot – Σε τι διαφέρουν;

Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, σας συνιστούμε ιδιαιτέρως να διαβάσετε πρώτα το άρθρο μας Συναλλαγές εμπορευμάτων 101: Eνεργειακά προϊόντα. Σε αυτό εξηγείται ότι οι συναλλαγές πετρελαίου διενεργούνται υπό τη μορφή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με μήνες παράδοσης. Εάν δυσκολεύεστε να το κατανοήσετε, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε το WTI και το Brent σε μηνιαία βάση.

Στην FXChoice μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε τέσσερα διαφορετικά προϊόντα ενέργειας:

  • WTICrude
  • BrentCrud
  • WTISpot
  • BrentSpot

Τα WTICrude και BrentCrud είναι συμβόλαια με ημερομηνία λήξης που ακολουθούν στενά την πραγματική φύση της αγοράς. Έχουν ημερομηνίες λήξης και μετακύλιση, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους νεοφερμένους.

Τα WTISpot και BrentSpot είναι «συνθετικά» συμβόλαια spot χωρίς ημερομηνία λήξης που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξαλείφεται η διαδικασία του κλεισίματος και του εκ νέου ανοίγματος των συναλλαγών κάθε μήνα και δεν έχουν ημερομηνίες λήξης και μετακύλιση. Λειτουργούν μέσω της αναμετάδοσης τιμών σε σας, οι οποίες βασίζονται στον κοντινότερο (τρέχοντα) μήνα και στον επόμενο.

Πώς υπολογίζονται οι τιμές των WTISpot και BrentSpot;

Εν ολίγοις, με μαθητικούς υπολογισμούς. Η τιμή αντλείται από την τιμή του κοντινότερου και του επόμενου μήνα. Ο τύπος είναι ο παρακάτω και οι τιμές σταθμίζονται βάσει της εγγύτητας της ημερομηνίας μετακύλισης. Έχει ως εξής:

P1 + (P2 – P1) x D / N

όπου:

D = Αριθμός εργάσιμων ημερών για την αγορά του εμπορεύματος από και συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης ημερομηνίας λήξης (συμβόλαιο με κοντινή ημερομηνία λήξης) αλλά μη συμπεριλαμβανόμενης της ημερομηνίας μετακύλισης.
N = Αριθμός εργάσιμων ημερών για την αγορά του εμπορεύματος από και συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης ημερομηνίας λήξης αλλά μη συμπεριλαμβανομένης της επόμενης ημερομηνίας λήξης (συμβόλαιο με μακρινή ημερομηνία λήξης).
P1 = Τιμή συμβολαίου με κοντινή ημερομηνία λήξης
P2 = Τιμή συμβολαίου με μακρινή ημερομηνία λήξης

Συναλλαγές μέσω κινητού

Η πλατφόρμα MT5 τώρα διαθέσιμη και για Android και iOS συσκευές
Περισσότερα

Εταιρικά Νέα

18/07/2021Warning of potential volatility: 20-22 July
Περισσότερα

Αξιολογήσεις πελατών

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας
Περισσότερα

Άμεση υποστήριξη 24/5