Γενικές Γνώσεις

Ποια είναι τα Περιθώρια για τα Όρια Call & Stop;

Το Margin Call είναι ουσιαστικά μια προειδοποιήση που λαμβάνετε στην πλατφόρμα ΜΤ4 ότι ο λογαριασμός σας έχει ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό του απαιτούμενου ορίου και δεν υπάρχει επαρκής διαφορά ενεργού-παθητικού στον λογαριασμό για να στηρίξει τις ανοιχτές συναλλαγές σας. Το Stop Out Level επίσης είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό κατά το οποίο η πλατφόρμα ΜΤ4 θα αρχίσει αυτόματα να κλείνει θέσεις συναλλαγών (ξεκινώντας από την λιγότερο κερδοφόρα έως ότου το όριο περιθωρίου έχει εξασφαλιστεί) για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες κάτω του 0 USD.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια ανοιχτή θέση του 1 lot στον USDCHF σε έναν Κλασικό Λογαριασμό με μόχλευση 200. Το περιθώριο θα είναι 100000/200=500 USD. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το Margin Call σε Κλασικό Λογαριασμό συμβαίνει όταν η διαφορά ενεργού-παθητικού είναι στο 25% του περιθωρίου. Έτσι, πολλαπλασιάζουμε το περιθώριο 500 επί του 25% το οποίο μας δίνει 125 USD. Επιπλέον, εάν η διαφορά ενεργού-παθητικού του λογαριασμού σας συνεχίσει να πέσει παρακάτω και τελικά φτάσει το σημείο όπου είναι ίσο με το 15% του απαιτούμενου περιθωρίου, η συναλλαγή σας θα κλείσει υποχρεωτικά (stopped out). Ακολουθώντας το παράδειγμά μας αυτό θα συμβεί όταν η διαφορά ενεργού-παθητικού 500*15%=75 USD.

Υπολογισμός Περιθωρίου

Αναφέρουμε παρακάτω την βασική φόρμουλα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμού του περιθωρίου (Margin): Margin=Trade Volume/Account Leverage (Περιθώριο=Δυναμική Συναλλαγής/Μόχλευση Λογαριασμού). Παρακαλώ σημειώστε ότι το Trade Volume (Δυναμική Συναλλαγής) υπολογίζεται βάσει του συναλλάγματος του λογαριασμού σας. Όταν υπολογίζεται ένα trade volume θα πρέπει να πάρετε την βάση συναλλάγματος υπόψιν. Η βάση συναλλάγματος είναι το πρώτο συνάλλαγμα σε ένα ζεύγος συναλλάγματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν λογαριασμό σε USD με μόχλευση 1:50 και θα ανοίξετε ένα ένα 0.2 lot συναλλαγής σε ζεύγος συναλλαγμάτων USDCHF. Το απαιτούμενο περιθώριο (margin) θα είναι: 20000 (0.2 lot)/50(η μόχλευσή)=400 USD.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Ας υποθέσουμε τωρα ότι έχετε έναν λογαριασμό σε USD με μόχλευση 1:200 και θα αγοράσετε 0.5 lot ενός ζεύγους EURUSD. Δεδομένου ότι η τρέχουσα συναλλαγματική τιμή EURUSD είναι 1.3200, το απαιτούμενο περιθώριο (margin) θα είναι 50.000*1.32/200=330 USD. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αγοράσει 0.5 lots EUR (ΕΥΡΩ) αλλά επειδή ο λογαριασμός μας είναι σε USD, το ποσό συναλλαγής μετατρέπεται σε USD – σύμφωνα με τις τρέχουσες συναλλαγματικές τιμές.

Προμήθεια ECN

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο υπολογισμός της προμήθειας ECN βασίζεται στην δυναμική σε USD. Όλες οι συναλλαγές σε λογαριασμούς ECN χρεώνονται προμήθεια των 3.5 USD σε κάθε 100.000 USD συναλλαγών. Με άλλα λόγια το συνολικό πόσο προμήθειας για ένα round-turn lot θα είναι 7 USD.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ας υποθέσουμε ότι θα πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή του 1 lot σε USDCHF. Αναλογιζόμενοι ότι 1 lot σε USDCHF ισούται με 100.000USD (το οποίο ισούται με 1 standard lot) η προμήθεια θα είναι 7 USD.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Μια συναλλαγή του 0.5 lot σε EURUSD στην συναλλαγματική τιμή του 1.3200 θα υπόκειται σε προμήθεια των 4.62 USD. Αφού η βάση συναλλάγματος είναι EUR και όχι USD, θα πρέπει να μετατρέψουμε σε USD πολλαπλασιάζοντας το lot size: Προμήθεια ECN=7*Trade Volume σε USD/100000=7*5000*1.32/10000 = 4.62 USD.

Συναλλαγές μέσω κινητού

Η πλατφόρμα MT5 τώρα διαθέσιμη και για Android και iOS συσκευές
Περισσότερα

Εταιρικά Νέα

30/03/2020Warning of potential volatility: 31 March – 3 April
Περισσότερα

Αξιολογήσεις πελατών

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας
Περισσότερα

Άμεση υποστήριξη 24/5