Προδιαγραφές Κανόνων Εκτέλεσης

Ώρα Server

H ώρα server είναι GMT+2 or GMT+3 κατά τη θερινή ώρα.

Ωράριο

24 ώρες το 24ωρο από την Κυριακή (00:00) έως την Παρασκευή (23:59:59) ώρα server. Καθώς λειτουργούμε σε παγκόσμια κλίμακα, προσφέρουμε πολύγλωσση εξυπηρέτηση και υποστήριξη στους πελάτες μας σε όλο το φάσμα των ωρών σύμφωνα πάντα με το παραπάνω ωράριο. Δεν θα δεχθούμε προσφορές πέραν του ωραρίου.

Διακοπές/Γιορτές

Διακοπές και γιορτές ανακοινώνονται μέσα από την ιστοσελίδα μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εσωτερικού μηνύματος της πλατφόρμας ΜΤ4.

Ώρα Αγορών

Η ώρα που υποδεικνύεται στο παράθυρο παρακολούθησης αγοράς της πλατφόρμας ΜΤ4 είναι η ώρα της τελευταίας προσφοράς που ελήφθη.

Προσφορές

Για όλα τα εργαλεία συναλλαγών, προσφέρουμε δύο τιμές: Την υψηλότερη τιμή (ASK) στην οποία ο πελάτης μπορεί να αγοράσει (go long) για το συγκεκριμένο εργαλείο, και την κατώτερη τιμή (BID) στην οποία ο πελάτης μπορεί να πουλήσει (go short) για το συγκεκριμένο εργαλείο.

Spread

Spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής ASK και της τιμής BID. Το χαμηλότερο spread που μπορείτε να φτάσετε είναι κοντά ή ίσο με μηδέν, στην προκειμένη περίπτωση BID=ASK. Δεν προσφέρουμε αρνητικές τιμές στα spreads. Προσφέρουμε μερικά από τα πιο ανταγωνιστικά spreads της αγοράς. Ο καλύτερος τρόπος για να εκτίμήσετε τα spreads μας είναι ανοίγοντας έναν Δοκιμαστικό Λογαριασμό.

*Σημαντικό: Μιας και είμαστε χρηματιστές κυμαινόμενου spread,  το spread θα εξαρτάται κατά βάση στην αγορά με τις επικρατέστερες συνθήκες και ρευστότητα που προσφέρεται από τις τράπεζες. Όταν οι αγορές FX γίνονται ευμετάβλητες και με μειωμένη ρευστότητα, τα κυμαινόμενα spreads τίνουν να έχουν μεγαλύτερο εύρος.

Τύποι εντολών

Η εντολή αγοράς είναι η απλούστερη μορφή τύπου εντολής. Πρόκειται για μια εντολή αγοράς ή πώλησης στην επκρατέστερη τιμή της αγοράς.

Η “Εντολή σε Αναμονή” είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης σε μια προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον. Οι ακόλουθοι τύποι εντολών είναι διαθέσιμοι:

  • Όριο Αγοράς
  • Λήξη Αγοράς
  • Όριο Πώλησης
  • Λήξη Πώλησης

Μπορείτε να επισυνάψετε μια εντολή «Stop Loss” και/ή “Take Profit” σε μια Εντολή σε Αναμονή.

*Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια εντολή πριν ή μετά την εκτέλεσή της, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε μια εντολή “Stop Loss”, “Take Profit” ή Εντολή σε Αναμονή, εάν η τιμή βρίσκεται στα όρια «παγώματος» της τιμής της Αγοράς. Επιπλέον, η εντολή σας δεν μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγραφεί σε μια στιγμή όπου εκτελείται από τον χρηματιστή.

Εκτέλεση Εντολών

Οι εντολές «Όριο Αγοράς», «Λήξη Αγοράς», «Stop Loss” και «Take Profit” για ανοιχτές βραχυπρόθεσμές θέσεις εκτελούνται στην τιμή ASK.

Οι εντολές «Όριο Πώλησης», «Λήξη Πώλησης», «Stop Loss” και «Take Profit” για ανοιχτές μακροπρόθεσμες θέσεις εκτελούνται στην τιμή BID.

*Οι εντολές «Stop Loss”, “Take Profit”, “Οριο Αγοράς», «Λήξη Αγοράς», “Όριο Πωλησης” και “Λήξη Πώλησης” εκτελούνται στην ζητούμενη τιμή. Παρ’ όλ’ αυτά, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να είναι αδύνατη η εκτέλεση των παραπάνω εντολών στην ζητούμενη τιμή και η FX Choice έχει το δικαίωμα να τις εκτελέσει στην επόμενη καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση λειτουργίας «Market Execution” αυτή η κατάσταση συνήθως αναφέρεται ως “slippage” και μπορεί να είναι θετική ή αρνητική για όλους τους τύπους εντολών.

Ελάχιστο μέγεθος πακέτου συναλλαγής

Το ελάχιστο μέγεθος πακέτο συναλλαγής είναι οι 1000 μονάδες στην βάση συναλλάγματος (ίσο με 0.01 MetaTrader 4 μέγεθος πακέτου).

Μόχλευση/Περιθώριο

Το απαραίτητο περιθώριο είναι το ποσό που απαιτείται για να κατατεθεί στον λογαριασμό σας για να μπορέσει να ανοιχτεί. Η μόχλευση καθορίζεται από το περιθώριο που απαιτείται για να ανοίξετε μια θέση. Η μέγιστη διαθέσιμη μόχλευση είναι 1:200. Eπισκεφθείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για το πώς υπολογίζεται το περιθώριο.

Το Επίπεδο Περιθωρίου που απαιτείται για να ανοίξουν Κλειδωμένες ή Καλυπτόμενες Έναντι Ζημιάς Θέσεις

Μια κλειδωμένη ή καλυπτόμενη έναντι ζημιάς θέση, είναι διαθέσιμη όταν ανοίξετε μια συναλλαγή ίδιας δυναμικής (παρακαλώ σημειώστε ότι η δυναμική της αντίθετης συναλλαγής μπορεί επίσης να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη) στην αντίθετη κατεύθυνση της συναλλαγής που έχετε ήδη. Δεν είναι η ίδια με αυτήν κατά το κλείσιμο της αρχικής συναλλαγής, αφού η κλειδωμένη θέση απαιτεί και τα 2 να παραμείνουν ανοιχτά.

Όταν ανοίξετε μια κλειδωμένη θέση, δεν θα σας ζητηθεί κάποιο επιπρόσθετο περιθώριο.

Τι είναι τα Margin Calls & Stop out Levels;

Αυτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα τον τύπο λογαριασμού. Εάν είστε κάτοχος του κλασικού μας ΜΤ4 λογαριασμού, τότε θα λάβετε Margin Call στο 25% και θα σταματά στο 15%. Αυτό σημαίνει ότι όταν η «μετοχή» πέσει στο 25% του περιθωρίου που χρειάζεται για να κρατήσετε την θέση σας, θα λάβετε μια προειδοποίηση πχ ότι η θέση σας θα τονιστεί με κόκκινο στην ΜΤ4 πλατφόρμα σας. Εάν η Αγορά συνεχίσει να κινείται εναντίον σας και η μετοχή σας τελικά πέσει στο 15% του απαραίτητου περιθωρίου, θα ενεργοποιηθεί το Stop Out της θέσης σας. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει είτε να σκεφτείτε να κλείσετε κάποιες από τις θέσεις σας ή να προσθέσετε χρήματα για να αυξήσετε την μετοχή σας. Παρακαλώ ανατρέξτε στο FAQ μας για μια πιο λεπτομερή επεξήγηση με παραδείγματα.

*Παρακαλώ σημειώστε ότι στην περίπτωση λογαρισμών PRO θα λάβετε Margin Call όταν η μετοχή σας πέσει στο 100% του περιθωρίου και θα λάβετε εντολή Stop Out στο 80%.

Χρεώσεις

Για το άνοιγμα μιας θέσης σε κάποιους τύπους οικονομικών εργαλείων, η χρέωση μπορεί να διαφέρει. Η τιμή της αρχικής θέσης σε κάποιους τύπους οικονομικών εργαλείων αυξάνεται ή μειώνεται μέσω μιας οικονομικής χρέωσης τύπου “swap”. Αυτές οι χρεώσεις βασίζονται στα επιτόκια των κυρίαρχων Αγορών, τα οποία μπορεί να διαφέρουν σε βάθος χρόνου.

Προμήθεια τύπου ECN

Παρακαλώ σημειώστε ότι ο υπολογισμός προμήθειας τύπου ECN βαζίεται στην τιμή της δυναμικής του Αμερικανικού Δολαρίου. Όλες οι συναλλαγές στους λογαριασμούς PRO επιβαρύνονται με προμήθεια 7.00$ σε κάθε πλασματικό λογαριασμό των 100.000$ συναλλαγής (1.0 lot). Eπισκεφθείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για για παραδείγματα.

Συναλλαγές μέσω κινητού

Η πλατφόρμα MT5 τώρα διαθέσιμη και για Android και iOS συσκευές
Περισσότερα

Εταιρικά Νέα

12/07/2020Warning of potential volatility: 13-17 July
Περισσότερα

Αξιολογήσεις πελατών

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας
Περισσότερα

Άμεση υποστήριξη 24/5