Προδιαγραφές Κανόνων Εκτέλεσης

Ώρα διακομιστή

Η ώρα διακομιστή είναι GMT+2 κατά την περίοδο χρήσης της χειμερινής ώρας και GMT+3 κατά την περίοδο χρήσης της θερινής ώρας.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η αλλαγή ώρας στις ΗΠΑ πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου και του Νοεμβρίου, ενώ στη Ευρώπη την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και του Οκτωβρίου. Η FXChoice ακολουθεί την αλλαγή ώρας όπως αυτή εφαρμόζεται στην Ευρώπη.

Σας στέλνουμε αναλυτικά emails πριν την αλλαγή της ώρας, γι’ αυτό φροντίστε να εγγραφείτε στα emails μας.

Ωράριο

24 ώρες το 24ωρο από την Δευτέρα (00:00) έως την Παρασκευή (23:59:59) ώρα server. Καθώς λειτουργούμε σε παγκόσμια κλίμακα, προσφέρουμε πολύγλωσση εξυπηρέτηση και υποστήριξη στους πελάτες μας σε όλο το φάσμα των ωρών σύμφωνα πάντα με το παραπάνω ωράριο. Δεν θα δεχθούμε προσφορές πέραν του ωραρίου.

Διακοπές/Γιορτές

Διακοπές και γιορτές ανακοινώνονται μέσα από την ιστοσελίδα μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εσωτερικού μηνύματος της πλατφόρμας ΜΤ4.

Ώρα Αγορών

Η ώρα που υποδεικνύεται στο παράθυρο παρακολούθησης αγοράς της πλατφόρμας ΜΤ4 είναι η ώρα της τελευταίας προσφοράς που ελήφθη.

Προσφορές

Για όλα τα εργαλεία συναλλαγών, προσφέρουμε δύο τιμές: Την υψηλότερη τιμή (ASK) στην οποία ο πελάτης μπορεί να αγοράσει (go long) για το συγκεκριμένο εργαλείο, και την κατώτερη τιμή (BID) στην οποία ο πελάτης μπορεί να πουλήσει (go short) για το συγκεκριμένο εργαλείο.

Spread

Spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής ASK και της τιμής BID. Το χαμηλότερο spread που μπορείτε να φτάσετε είναι κοντά ή ίσο με μηδέν, στην προκειμένη περίπτωση BID=ASK. Δεν προσφέρουμε αρνητικές τιμές στα spreads. Προσφέρουμε μερικά από τα πιο ανταγωνιστικά spreads της αγοράς. Ο καλύτερος τρόπος για να εκτίμήσετε τα spreads μας είναι ανοίγοντας έναν Δοκιμαστικό Λογαριασμό.

*Σημαντικό: Μιας και είμαστε χρηματιστές κυμαινόμενου spread,  το spread θα εξαρτάται κατά βάση στην αγορά με τις επικρατέστερες συνθήκες και ρευστότητα που προσφέρεται από τις τράπεζες. Όταν οι αγορές FX γίνονται ευμετάβλητες και με μειωμένη ρευστότητα, τα κυμαινόμενα spreads τίνουν να έχουν μεγαλύτερο εύρος.

Τύποι εντολών

Η «ελεύθερη εντολή» είναι ο πιο απλός τύπος εντολής. Είναι μια εντολή για αγορά ή πώληση στην επικρατούσα τιμή της αγοράς.

Η «εντολή σε αναμονή» είναι μια εντολή για αγορά ή πώληση σε μια προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον. Διατίθενται οι παρακάτω τύποι εντολών σε αναμονή:

 • Όριο Αγοράς
 • Λήξη Αγοράς
 • Όριο Πώλησης
 • Λήξη Πώλησης

Μπορείτε να προσαρτήσετε όριο Stop Loss ή/και Take Profit σε οποιαδήποτε εντολή.

* Μπορείτε να τροποποιήσετε το επίπεδο Stop Loss/Take Profit πριν ή μετά την εκτέλεση της εντολής, αλλά η ίδια η εντολή δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί ενόσω εκτελείται από τον χρηματιστή.

Εκτέλεση Εντολών

Οι εντολές «Όριο Αγοράς», «Λήξη Αγοράς», «Stop Loss” και «Take Profit” για ανοιχτές βραχυπρόθεσμές θέσεις εκτελούνται στην τιμή ASK.

Οι εντολές «Όριο Πώλησης», «Λήξη Πώλησης», «Stop Loss” και «Take Profit” για ανοιχτές μακροπρόθεσμες θέσεις εκτελούνται στην τιμή BID.

*Οι εντολές «Stop Loss”, “Take Profit”, “Οριο Αγοράς», «Λήξη Αγοράς», “Όριο Πωλησης” και “Λήξη Πώλησης” εκτελούνται στην ζητούμενη τιμή. Παρ’ όλ’ αυτά, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να είναι αδύνατη η εκτέλεση των παραπάνω εντολών στην ζητούμενη τιμή και η FX Choice έχει το δικαίωμα να τις εκτελέσει στην επόμενη καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση λειτουργίας «Market Execution” αυτή η κατάσταση συνήθως αναφέρεται ως “slippage” και μπορεί να είναι θετική ή αρνητική για όλους τους τύπους εντολών.

Ελάχιστο πλήθος lot συναλλαγής

Το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής είναι 0,01 lots.

Παράδειγμα 1:
Για τα νομισματικά ζεύγη, η αξία του μεγέθους συμβολαίου είναι 100.000
Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος συναλλαγών 1 lot ισούται με 100.000 μονάδες του νομίσματος βάσης. Συνεπώς, το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής των 0,01 lots για τα νομίσματα ισούται με:
0,01*100.000 = 1000 μονάδες του νομίσματος βάσης

Παράδειγμα 2
Στην πλατφόρμα συναλλαγών για τον χρυσό (XAUUSD), η αξία του μεγέθους συμβολαίου είναι 100
Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος συναλλαγών 1 lot ισούται με 100 μονάδες του XAU (χρυσός)
Συνεπώς, το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής των 0,01 lots για τα μέταλλα ισούται με:
0,01*100 = 1 μονάδα XAU (χρυσός)

Ο αριθμός των μονάδων του νομίσματος βάσης σε 1 lot καθορίζεται στις προδιαγραφές του συμβολαίου. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία στη σελίδα προδιαγραφών του χρηματοπιστωτικού μέσου ή στην πλατφόρμα συναλλαγών μας.

Μόχλευση/Περιθώριο

Το απαραίτητο περιθώριο είναι το ποσό που απαιτείται για να κατατεθεί στον λογαριασμό σας για να μπορέσει να ανοιχτεί. Η μόχλευση καθορίζεται από το περιθώριο που απαιτείται για να ανοίξετε μια θέση. Η μέγιστη διαθέσιμη μόχλευση είναι 1:200. Eπισκεφθείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για το πώς υπολογίζεται το περιθώριο.

Επίπεδο απαιτούμενου περιθωρίου για το άνοιγμα κλειδωμένων ή αντισταθμιζόμενων θέσεων

To αντισταθμιζόμενο περιθώριο είναι τα κεφάλαια που απαιτούνται για το άνοιγμα και τη στήριξη μιας κλειδωμένης (αντισταθμιζόμενης) θέσης. Είναι θέσεις που ανοίγουν στο ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο, σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο υπολογισμός της αντιστάθμισης του περιθωρίου έχει διάφορα βήματα:
Για μη καλυπτόμενο όγκο
Για καλυπτόμενο όγκο (αν το μέγεθος του αντισταθμιζόμενου περιθωρίου είναι καθορισμένο)
Η αξία του περιθωρίου που προκύπτει υπολογίζεται ως το άθροισμα των περιθωρίων που υπολογίζονται σε κάθε βήμα.

Tο μέγεθος του αντισταθμιζόμενου περιθωρίου για κλειδωμένες θέσεις μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας και στην πλατφόρμα συναλλαγών μας στις προδιαγραφές συμβολαίου για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο.

Τι είναι τα Margin Calls & Stop out Levels;

Αυτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα τον τύπο λογαριασμού. Εάν είστε κάτοχος του κλασικού μας ΜΤ4 λογαριασμού, τότε θα λάβετε Margin Call στο 25% και θα σταματά στο 15%. Αυτό σημαίνει ότι όταν η «μετοχή» πέσει στο 25% του περιθωρίου που χρειάζεται για να κρατήσετε την θέση σας, θα λάβετε μια προειδοποίηση πχ ότι η θέση σας θα τονιστεί με κόκκινο στην ΜΤ4 πλατφόρμα σας. Εάν η Αγορά συνεχίσει να κινείται εναντίον σας και η μετοχή σας τελικά πέσει στο 15% του απαραίτητου περιθωρίου, θα ενεργοποιηθεί το Stop Out της θέσης σας. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει είτε να σκεφτείτε να κλείσετε κάποιες από τις θέσεις σας ή να προσθέσετε χρήματα για να αυξήσετε την μετοχή σας. Παρακαλώ ανατρέξτε στο FAQ μας για μια πιο λεπτομερή επεξήγηση με παραδείγματα.

Κοστος χρηματοδοτησης

Οποιεσδήποτε θέσεις που διατηρούνται στο τέλος της ημέρας συναλλαγών ενδέχεται να υπόκεινται σε «έξοδα χρηματοδότησης» τα οποία εμφανίζονται στον FXChoice λογαριασμό ως rollover, δηλαδή έξοδα μετακύλισης.

Η ημερήσια χρέωση τόκου ή πίστωση ποσού (στο εξής αναφερόμενη ως rollover) υπολογίζεται με βάση τη συνολική ονομαστική αξία της θέσης.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι το rollover που εμφανίζεται αναλυτικά στη MetaTrader είναι για 1 lot και όχι για το ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής.

CFD συναλλάγματος

 • Κάθε μέρα, τα ποσά του rollover ανά lot εμφανίζονται στο παράθυρο των προδιαγραφών συμβολαίου. Οι θέσεις forex που παραμένουν ανοιχτές στο κλείσιμο του ωραρίου συναλλαγών την Τετάρτη, υπόκεινται σε rollover 3 ημερών.

CFD κρυπτονομισμάτων

 • Κάθε μέρα, τα ποσά για το rollover θέσης ανά lot εμφανίζονται στο παράθυρο των προδιαγραφών συμβολαίου. Οι θέσεις σε κρυπτονομίσματα που παραμένουν ανοιχτές στο κλείσιμο του ωραρίου συναλλαγών την Παρασκευή υπόκεινται σε rollover 3 ημερών.

CFD δεικτών

 • Κάθε μέρα, τα rollover ανά lot εμφανίζονται στο παράθυρο των προδιαγραφών συμβολαίου. Οι θέσεις σε δείκτες που παραμένουν ανοιχτές στο κλείσιμο του ωραρίου συναλλαγών την Παρασκευή υπόκεινται σε rollover 3 ημερών.
 • Στους περισσότερους δείκτες μετρητών, οι καταβολές μερισμάτων εφαρμόζονται ως χρέωση/πίστωση στις ανοιχτές θέσεις σας μαζί με το rollover. Οι αναπροσαρμογές θα εμφανίζονται την παραμονή της ημέρας αποκοπής του μερίσματος στα συμμετέχοντα μέλη του σχετικού δείκτη. Oι αναπροσαρμογές θα εμφανίζονται ως τμήμα της χρέωσης/πίστωσης rollover στην κατάσταση του λογαριασμού σας.
  Tην ημέρα της αποκοπής του μερίσματος, η τιμή της μετοχής θεωρητικά μειώνεται κατά το ποσό του μερίσματος. Στην πράξη, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε καθώς η τιμή μιας μετοχής επηρεάζεται από πολλές δυνάμεις της αγοράς. Tο ποσό των μονάδων κατά το οποίο πέφτει ένα CFD σε δείκτη μετρητών εξαρτάται από τη βαρύτητα της μετοχής στον δείκτη αυτό. Αν πραγματοποιείται αποκοπή μερίσματος την ίδια μέρα σε περισσότερες από μία συνιστώσες μετοχές στο CFD του δείκτη, οι μονάδες κατά τις οποίες πέφτει ο κλάδος ή ο δείκτης εξαιτίας κάθε μιας από αυτές τις μετοχές αθροίζονται προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό ποσό των μονάδων των μερισμάτων ή «μονάδες πτώσης». Η FXChoice είτε θα συλλέγει είτε θα καταβάλλει τα μερίσματα στις θέσεις αντιστάθμισης που έχουμε ανοίξει έναντι των CFD πελατών.
  Στους δείκτες συνολικής απόδοσης δεν πραγματοποιείται πίστωση/χρέωση μερισμάτων.
  Παράδειγμα δείκτη συνολικής απόδοσης αποτελεί ο δείκτης DE30 όπου οι καταβολές μετρητών επαναεπενδύονται στον δείκτη.

CFD εμπορευμάτων

 • CFD ενεργειακών προϊόντων
  WTICrude και BrentCrud: αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι προθεσμιακά και συνεπώς δεν ισχύει γι’ αυτά πίστωση/χρέωση για τη διατήρηση της θέσης ως την επόμενη μέρα ή υπολογισμός μερισμάτων.
  WTISpot και BrentSpot: κάθε μέρα, τα ποσά rollover ανά lot εμφανίζονται στο παράθυρο των προδιαγραφών συμβολαίου. Το πετρέλαιο υπόκειται σε 3ήμερο rollover τις Τετάρτες.
 • CFD μετάλλων
  Κάθε μέρα, τα ποσά rollover ανά lot εμφανίζονται στο παράθυρο των προδιαγραφών συμβολαίου. Οι θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στο κλείσιμο του ωραρίου συναλλαγών την Τετάρτη, υπόκεινται σε rollover 3 ημερών.

Προμήθεια τύπου ECN

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο υπολογισμός της προμήθειας τύπου ECN γίνεται με βάση τον όγκο σε USD. Όλες οι συναλλαγές στους PRO λογαριασμούς υπόκεινται σε προμήθεια 7.00 USD ανά ονομαστική αξία 100.000 USD συναλλαγών (1,0 lot). Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για να δείτε τα παραδείγματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμά μας Pips+ για μειωμένη προμήθεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ανταμείβει τους πιο ενεργούς μας traders με χαμηλότερο κόστος συναλλαγής, πατήστε εδώ.

Συναλλαγές μέσω κινητού

Η πλατφόρμα MT5 τώρα διαθέσιμη και για Android και iOS συσκευές
Περισσότερα

Εταιρικά Νέα

18/07/2021Warning of potential volatility: 20-22 July
Περισσότερα

Αξιολογήσεις πελατών

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας
Περισσότερα

Άμεση υποστήριξη 24/5