Κανόνες λήξης

Προσφέρουμε συμβόλαια CFD με ημερομηνία λήξης με βάση τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του πιο κοντινού μήνα για το πετρέλαιο WTICrude και BrentCrud. Αυτοί οι κανόνες λήξης ΔΕΝ ισχύουν για το πετρέλαιο WTISpot και BrentSpot, το οποίο είναι χωρίς ημερομηνία λήξης.
Στην αρχή της τελευταίας μέρας συναλλαγών του συμβολαίου (την ημερομηνία λήξης του), θα κάνουμε τα εξής:

  1. Θα προσαρμόσουμε την προσφερόμενη τιμή της αγοράς με τη διαφορά ανάμεσα στις τελευταίες τιμές συναλλαγών του πιο κοντινού μηνός και την τιμή του επόμενου μήνα (το spread).
  2. Θα πραγματοποιήσουμε μια πιστωτική/χρεωστική προσαρμογή στους λογαριασμούς σας που έχουν ανοιχτές θέσεις με βάση το spread.
  3. Θα ξεκινήσουμε να παραθέτουμε τις τιμές συμβολαίων του επόμενου μήνα.

Ticker στην MT4 Περιγραφή Λήξη
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2020/Jul/21
.BrentCrud Brent Crude Oil 2020/Jul/31

Παράδειγμα:
Στις 17 Δεκεμβρίου, δίνουμε προσφορά 61,500 για την αγορά WTI. Αυτή η τιμή βασίζεται στον τρέχοντα κοντινό μήνα για το WTI, ο οποίος στο παράδειγμα είναι το συμβόλαιο για τον Ιανουάριο 2020 (με λήξη στις 19 Δεκεμβρίου). Αποφασίζετε να προχωρήσετε σε ΠΩΛΗΣΗ 0,1 CFD και να διατηρήσετε τη θέση σας ως τις 19 Δεκεμβρίου ή πέραν της ημερομηνίας λήξης.
Στο ξεκίνημα της 19ης Δεκεμβρίου, μεταβαίνουμε από τη χρήση της τιμής του Ιανουαρίου, 2020 στην τιμή του Φεβρουαρίου 2020 ως βάση για την τιμή, διότι η υποκείμενη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου 2020 λήγει στις 19 Δεκεμβρίου.
Οι τελευταίες τιμές συναλλαγών για τα υποκείμενα συμβόλαια NYMEX για τον μήνα είναι 60,93 (Ιανουάριος) και για τον επόμενο μήνα 60,800 (Φεβρουάριος) οπότε η τιμή μας για το WTI προσαρμόζεται προς τα κάτω κατά 130 pips.
Η ανοιχτή σας θέση στον μήνα προσαρμόζεται κατά 130 pips (+130 για θέσεις αγοράς, -130 για θέσεις πώλησης). Σε αυτό το παράδειγμα, ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ θα χρεωθεί (60,800 – 60,930)*1000*0,1= – $13.
Εάν η τιμή είχε αυξηθεί κατά 130 pips, θα σας πιστωνόταν το ισοδύναμο των 130 pips.
Αυτό συμβαίνει κάθε μήνα όταν εκδίδεται η νέα προσφερόμενη τιμή.