Κανόνες λήξης

Προσφέρουμε συμβόλαια CFD με ημερομηνία λήξης με βάση τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του πιο κοντινού μήνα για το πετρέλαιο WTICrude και BrentCrud.

Κατά το κλείσιμο της αγοράς, την ημέρα λήξης για το WTICrude / BrentCrud θα γίνουν τα εξής:

  • οι ανοιχτές συναλλαγές θα κλείσουν και τυχόν κυμαινόμενο κέρδος/ κυμαινόμενη ζημία θα πραγματοποιηθεί
  • οι εντολές σε αναμονή θα ακυρωθούν.

Την επόμενη ημέρα συναλλαγών, το WTICrude / BrentCrud θα ανοίξει με το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα ως αναφορά τιμής. Μπορείτε τότε να επαναφέρετε οποιεσδήποτε θέσεις.

Προκειμένου να μην επηρεαστούν οι συναλλαγές σας, μπορείτε να τις κλείσετε πριν τη λήξη ή να διαπραγματευτείτε τα CFDs πετρελαίου χωρίς ημερομηνία λήξης: WTISpot, BrentSpot.

Ticker στην MT4 Περιγραφή Λήξη
.BrentCrud Brent Crude Oil 2021/Oct/28
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2021/Nov/18

* Οι κανόνες λήξης ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος προσεχών λήξεων. Παρακαλούμε ανατρέχετε πάντα στην ιστοσελίδα μας για επίκαιρες πληροφορίες.