Προστασία Δεδομένων

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας και η εμπιστοσύνη σας είναι κρίσιμης σημασίας για μας και την επιτυχία της επιχείρησής μας. Συλλέγουμε πληροφορίες για τους πελάτες μας και εδώ θα σας περιγράψουμε τον τύπο των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε, τους λόγους για τους οποίους το κάνουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. Θα μπορέσετε επίσης να δείτε πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις οποιεσδήποτε πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Η FX Choice Limited (εφεξής καλούμενη FXChoice) είναι ένας διεθνής οργανισμός επιχειρήσεων με αριθμό μητρώου 105,968 και καταχωρισμένη διεύθυνση: Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize. Η FXChoice είναι εξουσιοδοτημένη και ελέγχεται από τη Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ – την εποπτική αρχή της Μπελίζ. Η FXChoice είναι κάτοχος της αδείας 000067/96, η οποία έχει εκδοθεί από τη Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ. Η εταιρεία έχει συσταθεί πλήρως υπό τον Διεθνή περί Εταιρειών Νόμο (Ιnternational Business Companies Act), Κεφάλαιο 270, Αναθεωρημένη έκδοση 2000. Περισσότερες πληροφορίες για την FXChoice είναι διαθέσιμες στην ενότητα myfxchoice.com.

Παρέχουμε παγκοσμίως υπηρεσίες επένδυσης σε συνάλλαγμα (forex) και επιδιώκουμε έντονα τη συμμόρφωσή μας με κάθε νομοθεσία στην οποία υπαγόμαστε. Η FXChoice είναι ελεγκτής προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού (E.E) 2016/679 τόσο της Ευρωπαϊκής Βουλής όσο και του Συμβουλίου στις 27 Απριλίου 2016 δηλαδή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η παρούσα δήλωση είναι σχετική με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες από την Ε.Ε.

Προκειμένου οι πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) να ανοίξουν και να διατηρούν λογαριασμούς, αποκτούμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες. Στην παρούσα δήλωση περιγράφεται πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τηρούμε τις υποχρεώσεις μας και σεβόμαστε το απόρρητο του πελάτη μας, διατηρώντας τα στοιχεία του εμπιστευτικά.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την FXChoice

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας στο προσωπικό σας απόρρητο ή εάν θέλετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις του απορρήτου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

 • καλώντας την εξυπηρέτηση πελατών στο +52 556 826 8868
 • μέσω email στη διεύθυνση info@myfxchoice.com
 • μέσω της υπηρεσίας Ζωντανή Συνομιλία στον ιστότοπο της FXChoice
 • μέσω συστημένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize

Περισσότερες πληροφορίες για την FXChoice είναι διαθέσιμες στην ενότητα myfxchoice.com

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για συγκεκριμένο σκοπό και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας χωρίς περιορισμό.

Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για ποικίλους λόγους και στηριζόμαστε σε έναν αριθμό διάφορων νομικών βάσεων για τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να επεξεργαστούμε τις αιτήσεις σας, για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για να εξασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, για να εμποδίσουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους λογαριασμούς σας και για να εκπληρώσουμε τις νομικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα υποχρεώσεις μας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων έχει σκοπό να σας εξηγήσει πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

1. Για την εκπλήρωση ενός συμβολαίου ή στο πλαίσιο προ-συμβατικών σχέσεων. Για τη σύναψη και την εκτέλεση ενός συμβολαίου για μια υπηρεσία.

 • Στο πλαίσιο των προσυμβατικών σχέσεων

  Προτού σας παράσχουμε υπηρεσίες, πρέπει να συγκεντρώσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας και να αξιολογήσουμε τους όρους που μπορούμε να συνάψουμε μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών. Σκοπός της συλλογής πληροφοριών είναι ο προσδιορισμός των μελλοντικών πελατών και η εκτίμηση του κατά πόσον οι υπηρεσίες που ζητούνται από αυτούς είναι κατάλληλες.

  Εάν δεν έχουμε ακόμα συμβόλαιο με εσάς, αλλά εσείς έχετε ζητήσει (μέσω “Contact us”, Live chat ή callback) να κάνετε κάτι σαν ένα πρώτο βήμα (π.χ. να δώσετε μια προσφορά), χρειαζόμαστε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για να κάνετε ό, τι ζητάτε.

  Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα προσωπικό προφίλ. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τη χώρα. Μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, μπορείτε να ανοίξετε ζωντανά και επίδειξη λογαριασμών και θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μερικές πληροφορίες με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

  Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και αν δεν συνάψετε πραγματικά σύμβαση με εμάς, εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας πιθανής σύμβασης μαζί σας. μετά από δύο χρόνια λήγει η εφαρμογή και διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

 • Να εκπληρώσει μια σύμβαση

  Για να ανοίξετε ένα ζωντανό λογαριασμό, πρέπει να συλλέξουμε πληροφορίες για να διαπιστώσουμε την ταυτότητά σας και την καταλληλότητα των υπηρεσιών μας προς εσάς. Για να γίνει αυτό, θα ζητήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω.

  Συλλέγουμε πληροφορίες για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε σύμφωνα με τη Συμφωνία Πελάτη μας:

  • να διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς σας μαζί μας.
  • να διαχειρίζεστε και να εκτελείτε τις παραγγελίες σας ή τις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών.
  • να εκπληρώσετε τις συμφωνίες που έχετε συνάψει μαζί σας.

  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες ή ενέργειες ασυμβίβαστες με τη Συμφωνία Πελάτη, τις πολιτικές, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και επίσης να επεξεργαστούμε, να αναφέρουμε και να δεχόμαστε οποιεσδήποτε πληρωμές – καταθέσεις ή αποσύρσεις – που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να εκπληρώσουμε τις κανονιστικές μας απαιτήσεις σε σχέση με τη σύναψη της παρούσας σύμβασης μαζί σας.

  Κατά καιρούς ,ενδέχεται να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Ενδέχεται επίσης να χρειαστούμε ξεχωριστά περαιτέρω πληροφορίες στο πλαίσιο των ρυθμιστικών υποχρεώσεών μας για τη διατήρηση των δεδομένων.

  Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να μας ζητηθεί να διαβιβάσουμε μερικές προσωπικές πληροφορίες σε κάποιον διαμεσολαβητή ή αντισυμβαλλόμενο (πχ όταν εκτελείτε μια συναλλαγή πληρωμής διαβιβάζουμε πληροφορίες κατά την εξέλιξη της συναλλαγής στους παρόχους πληρωμών μας ή στις τράπεζες).

  Εάν επιλέξετε να μην μας υποβάλετε κάποιες πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την υπηρεσία που μας ζητήσατε.

  Διατηρούμε τις πληροφορίες όσο το δυνατόν επικαιροποιημένες και θα αλλάξουμε οποιαδήποτε στοιχεία, όπως τη διεύθυνσή σας, αμέσως μόλις μας ειδοποιήσετε ότι έχουν μεταβληθεί.

2. Για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις

Είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με ορισμένες νομικές υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα:

 • για να δίνουμε αναφορά, να απαντάμε σε ερωτήματα που μας τίθενται και να υποβάλλουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές (πχ τη Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ ή τη Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών FIU), σε αρχές επιβολής του νόμου και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες
 • για να επαληθεύσουμε την ηλικία σας
 • για να υποβάλλουμε πληροφορίες στις Αρχές Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ
 • για να επαληθεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται και να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας και τις υποχρεώσεις μας από άποψη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής, της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών και ενεργειών εξαπάτησης. Για παράδειγμα, απαιτείται να σας ταυτοποιήσουμε, να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, να ελέγξουμε τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές σας και να εξακριβώσουμε το επίπεδο κινδύνου του προφίλ σας σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Επίσης, για να διερευνήσουμε ισχυρισμούς περί ενεργειών εξαπάτησης και για να διασφαλίσουμε την πρόληψη ενεργειών εξαπάτησης από τρίτους ή πελάτες
 • για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία των πελατών μας, την οικονομική τους επιφάνεια, τους επενδυτικούς στόχους τους και τη στάση τους απέναντι στον κίνδυνο / την απόδοση όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας προτού τους τις παράσχουμε
 • για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από:
  • τον Νόμο για τη πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  • τους τυποποιημένους όρους της αδείας που παρέχεται από τη Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ για τη διαπραγμάτευση τίτλων αξιών ή συναλλάγματος
  • τον Νόμο για την τήρηση λογιστικών αρχείων 2013
  • τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 και όλους τους κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ
  • και άλλα σχετικά νομικά όργανα, που σχετίζονται με την ορθή και νόμιμη λογιστική
 • για να παράσχουμε πληροφορίες στο δικαστήριο και σε τρίτα μέρη κατά την ακρόαση ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων διαδικαστικών και λοιπών νομικών πράξεων

3. Με τη συγκατάθεσή σας

Σε μερικές περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο αν προηγουμένως μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση αποτελεί ξεχωριστό λόγο για την επεξεργασία των δεδομένων σας και ο σκοπός της επεξεργασίας καθορίζεται εντός της.

Εάν μας δώσετε την κατάλληλη συγκατάθεση και εωσότου την ανακαλέστε, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:

 • για να σας ενημερώνουμε για υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν
 • για να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες προσφορές και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελάτη
 • για να σας παρέχουμε συνεχιζόμενη πληροφόρηση ή ευκαιρίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν
 • για να εξετάζουμε σε συνεχή βάση τις ανάγκες σας
 • για να σας παρέχουμε περιστασιακά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με χρήσιμα χαρακτηριστικά, προσφορές και άλλα μηνύματα που σχετίζονται με το μάρκετινγκ.
 • για σας στέλνουμε τα ενημερωτικά δελτία μας ή πληροφορίες σχετικές με άλλες ευκαιρίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν (θα σας τα στέλνουμε μόνο εάν έχετε δηλώσει ότι θέλετε να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες)
 • για να ειδοποιούμε τους χρήστες σχετικά με ενημερώσεις στον ιστότοπό μας
 • για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας
 • για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο ή/και τη διάταξη του ιστοτόπου μας ανάλογα με τον κάθε μεμονωμένο χρήστη

Προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε όλα τα παραπάνω, θα χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του Backoffice προφίλ > Subscriptions.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για σας και πώς τις χρησιμοποιούμε

Οι πληροφορίες τις οποίες κατακρατούμε σχετικά με το πρόσωπό σας μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Αυτό περιλαμβάνει τις προσωπικές πληροφορίες που μας παραχωρείτε όταν αναζητάτε μια υπηρεσία, προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτόματο τρόπο (τη διεύθυνση ΙΡ σας και την ημερομηνία και ώρα που προσπελάσατε τις υπηρεσίες μας όταν επισκεφτήκατε τον ιστότοπο ή την πλατφόρμα μας) και προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές.

Παρακάτω ακολουθεί μια πιο αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που διατηρούμε σχετικά με το άτομό σας, με παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε:

Ταυτότητα & πληροφορίες επικοινωνίας

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, χώρα κατοικίας, εθνικότητα και άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο ταυτοποίησής σας, καθώς και αντίγραφο αυτού. Διεύθυνση κατοικίας, αντίγραφα του αποδεικτικού της διεύθυνσης κατοικίας την οποία έχετε δηλώσει, στοιχεία επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Φορολογική κατοικία και πληροφορίες φορολογικής φύσης.

Γιατί τις συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο πληροφοριών για να σας ταυτοποιήσουμε και επειδή μας βοηθάει στην καταπολέμηση των ενεργειών εξαπάτησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας χρειάζονται για τους εξής σκοπούς:

 • για να διαχειριζόμαστε τους λογαριασμούς σας, προϊόντα και υπηρεσίες
 • για να σας στέλνουμε εξυπηρέτηση, υποστήριξη και μηνύματα διαχειριστικού χαρακτήρα, υπενθυμίσεις, τεχνικές ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ασφαλείας και πληροφορίες που μας έχετε ζητήσει
 • για να σας ενημερώνουμε σχετικά με σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία αυτών των προϊόντων και των υπηρεσιών

Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα παράπονα ή καταγγελίες σας

Χρηματοοικονομικά στοιχεία / Πληροφορίες για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Στοιχεία λογαριασμού συναλλαγών, στοιχεία ψηφιακού λογαριασμού, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, εισοδηματικά στοιχεία, αρχεία επεξεργασίας και διαχείρισης αιτήσεων,το καθεστώς απασχόλησής σας και στοιχεία απασχόλησης, επενδυτικά στοιχεία, στοιχεία συναλλαγών, οικονομικές ανάγκες/συμπεριφορές, εμπειρία στις συναλλαγές, πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση πληρεξουσίου

Γιατί τις συλλέγουμε

Με βάση την αξιολόγηση των πληροφοριών που περιέχονται στο προφίλ πελάτη σας, μπορούμε, για παράδειγμα, να αναλύσουμε αποτελεσματικά ποια υπηρεσία θα μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς ή ποιες υπηρεσίες ενδεχομένως χρειάζεστε και στη συνέχεια θα σας τις προσφέρουμε. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τη διάθεσή σας για την ανάληψη κινδύνου προκειμένου να καθορίσουμε την καταλληλότητα των επενδυτικών προϊόντων μας για εσάς.

Πληροφορίες που μας βοηθούν να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε από προσομοιώσεις, αιτήσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς κλπ, αλληλεπιδράσεις με το προσωπικό της FXChoice μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των ψηφιακών καναλιών μας. Τα σχόλια και οι υποδείξεις σας, προηγούμενα παράπονα ή καταγγελίες.

Γιατί τις συλλέγουμε

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύουμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ελέγχου της ποιότητάς μας. Για παράδειγμα, μπορεί να παρακολουθήσουμε ή να καταγράψουμε κάποια επικοινωνία μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κλήσεων.

Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από τρίτους ή δημοσίως

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες δημοσίως, όπως πληροφορίες στο προφίλ σας στα κοινωνικά μέσα όπου είναι ελεύθερα προσβάσιμες. Πληροφορίες για εσάς τις οποίες αποκτούμε από άλλους, για παράδειγμα συγκατόχους κοινών λογαριασμών ή άτομα που έχουν διοριστεί να ενεργούν για λογαριασμό σας. Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε δημόσιες και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων σχετικά με ελέγχους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Γιατί τις συλλέγουμε

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε αυτόν το τύπο πληροφοριών για να επαληθεύσουμε ότι οι πληροφορίες που διατηρούμε στις βάσεις δεδομένων μας είναι σωστές. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σχέση μας μαζί σας και να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν.

Πληροφορίες τις οποίες έχετε συναινέσει να χρησιμοποιούμε

Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ορισμένων καναλιών ώστε να σας προσφέρουμε συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Συλλέγουμε πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης τεχνολογίας η οποία είναι γνωστή ως cookies και μπορεί συνήθως να ελεγχθεί μέσω των ρυθμίσεων των προγραμμάτων περιήγησης ή αλλιώς Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP) και άλλες συναφείς πληροφορίες που μας βοηθούν να εντοπίσουμε τη γεωγραφική σας τοποθεσία όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Γιατί τις συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε δεδομένα διαδικτυακής δραστηριότητας για να σας παρέχουμε την καλύτερη το δυνατόν εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ΙP σας για να υπολογίσουμε τη γεωγραφική τοποθεσία σας και χρησιμοποιούμε την τοποθεσία σας για να φιλτράρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα για τη χώρα σας, όπως διάφορες μέθοδοι πληρωμής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία σας για να σχεδιάσουμε ανώνυμα αναλυτικά μοντέλα ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Η ανάλυση δεν είναι ποτέ σε προσωπικό επίπεδο και δεν θα είστε ποτέ ταυτοποιήσιμος.

 

Η FXChoice μπορεί να καταγράψει τηλεφωνικές συζητήσεις και άλλες αλληλεπιδράσεις (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ψηφιακών καναλιών) με εσάς. Θα ενημερώνεστε πάντα όταν οι τηλεφωνικές συνομιλίες σας με τα μέλη του προσωπικού μας καταγράφονται.

Μπορεί να συλλέγουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας, καθώς και προηγούμενα παράπονά σας για να αναλύουμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και επίσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ελέγχου ποιότητας. Για παράδειγμα, μπορεί να παρακολουθούμε ή να καταγράφουμε οποιεσδήποτε επικοινωνίες μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κλήσεων.

Μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς τις οποίες αποκτούμε από τρίτους, όπως για παράδειγμα συγκατόχους κοινών λογαριασμών ή άτομα που έχουν διοριστεί να ενεργούν για λογαριασμό σας.

Θα σας ζητούμε αυτές τις πληροφορίες μέσω της συμπλήρωσης των αιτήσεών μας, μέσω εγγράφων που είναι απαραίτητα για το άνοιγμα λογαριασμού συναλλαγών, δηλώσεών σας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων καναλιών αλληλογραφίας καθώς και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας.

Συλλέγουμε πληροφορίες με έμμεσο τρόπο μέσω της χρήσης cookies, για τα οποία γίνεται λόγος πιο κάτω στην παρούσα Δήλωση.

Η FXChoice δεν θα φέρει ευθύνη στην περίπτωση ανεπαρκούς άσκησης γονικού ελέγχου η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να λάβει η FXChoice προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν η FXChoice λάβει τέτοια προσωπικά δεδομένα, θα διαγραφούν αμέσως.

Η FXChoice δεν δέχεται ως πελάτες παιδιά κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα για αυτά.

Διατηρείτε τον έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παραχωρήσει στην FXChoice

Όταν τα προσωπικά δεδομένα σας αντιμετωπίζονται σε σχέση με μια υπηρεσία που παρέχουμε, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε κάποια δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά σας επιτρέπουν να ασκείτε ουσιαστικό έλεγχο πάνω στον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα δωρεάν (σε ορισμένες περιστάσεις μπορεί κατ΄εξαίρεση να υπάρξει μια εύλογη χρέωση ή η FXChoice μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα) και ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προχωρήσουμε στην οδηγία σας, ζητώντας σας πρόσθετα έγγραφα. Αφού θεωρήσουμε ότι έχουμε επαληθεύσει την ταυτότητά σας θα ανταποκριθούμε στην πλειοψηφία των αιτημάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός διαστήματος ενός μηνός. Η FXChoice θα επιληφθεί του αιτήματός σας για τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Αυτά τα χρονικά διαστήματα μπορεί να παραταθούν σε εξαιρετικές περιστάσεις και θα σας ενημερώσουμε όταν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο για εσάς, εξηγώντας σας και τους λόγους για την παράταση.

Έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας

  Μπορείτε να προσπελάσετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας με αίτημα πρόσβασης δεδομένων χρησιμοποιώντας τα κανάλια που αναφέρονται στην ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη FXChoice» παραπάνω. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να σας παράσχουμε μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη λίστα προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί κάποια προσωπικά δεδομένα από αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, ημερολογίων καταγραφής και αποθηκευμένων αρχείων να μην συμπεριληφθούν στη λίστα καθώς οι πληροφορίες δεν υπόκεινται σε επεξεργασία από την FXChoice σε συνεχή βάση και συνεπώς δεν είναι άμεσα διαθέσιμες. Για τον λόγο αυτό, αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μη σας μεταβιβαστούν. Ωστόσο, αυτά τα προσωπικά δεδομένα συνεχίζουν να υπόκεινται στις τυπικές διαδικασίες διατήρησης δεδομένων και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα διατηρούνται βάσει αυτών των διαδικασιών.

 2. Δικαίωμα διόρθωσης/περιορισμού/διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας

  Eάν πιστεύετε ότι ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διατηρούμε είναι ανακριβή ή πεπαλαιωμένα, μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διόρθωσή τους χρησιμοποιώντας τα κανάλια που περιγράφονται στην ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την FXChoice» παραπάνω, αφού πρώτα επαληθεύσουμε τις πληροφορίες. Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών που διακρατούμε, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό αυτών των πληροφοριών ενόσω εξετάζουμε την καταγγελία σας.

  Εάν υποψιάζεστε ότι επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες χωρίς νόμιμο λόγο ή ότι δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών των προσωπικών δεδομένων.

  Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν κάτι τέτοιο θα μας εμποδίσει να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας ή όταν η FXChoice απαιτείται ή της επιτρέπεται να επεξεργαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για νομικούς σκοπούς ή άλλως, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

  Ζητάμε να μας ενημερώνετε για κάθε σχετική αλλαγή στα προσωπικά δεδομένα σας ώστε να μπορούμε να διατηρούμε τα δεδομένα στα συστήματα μας ενημερωμένα και ακριβή.
 3. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

  Όποτε μας παραχωρείτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε για παράδειγμα να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με μία από τις υπηρεσίες μας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή μέσω του Backoffice προφίλ > Subscriptions. Εάν ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία (και εάν δεν υπάρχει άλλη αιτιολογία για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας), έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας είχε αναληφθεί από εμάς με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της.

 4. Δικαίωμα εναντίωσης στη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας για συγκεκριμένους σκοπούς

  Εάν διαφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα, μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας μέσω ενός από τα κανάλια που αναφέρονται στην ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την FXChoice» παραπάνω. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με το σκεπτικό για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

  Μερικές λειτουργίες είναι αυτοματοποιημένες, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινης παρέμβασης και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματη επεξεργασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα «Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένους αλγόριθμους και λήψη αποφάσεων», παρακάτω. Εάν διαφωνείτε με την έκβαση αυτής της αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της FXChoice για να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση μέσω ενός από τα κανάλια που αναφέρονται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε με την FXChoice» παραπάνω.

 5. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή

  Μπορείτε (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) να ζητήσετε να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσάς ή σε κάποιον άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών ώστε να μπορείτε να τα αποθηκεύσετε και να τα επαναχρησιμοποιήσετε για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δεν θα είμαστε σε καμία περίπτωση υπόλογοι ή υπεύθυνοι για όποια ζημιά, απώλεια ή αναστάτωση υπεστήκατε ή επιφέρατε εσείς ή/και ο καθορισμένος πάροχος υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης των προσωπικών δεδομένων μετά την παραλαβή τους από εμάς.

 6. Δικαίωμα καταγγελίας

  Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε την ισχύουσα νομοθεσία, επικοινωνήστε μαζί μας για να διευκρινίσετε το ζήτημα. Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της κατοικίας σας, του τόπου εργασίας σας ή στον τόπο που έλαβε χώρα η υποτιθέμενη παράβαση.

  Μετά τις 25 Μαΐου 2018, θα μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε ρυθμιστικό φορέα εντός της Ε.Ε.

 7. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω δωρεάν, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω οποιουδήποτε από τα κανάλια που αναφέρονται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε με την FXChoice» παραπάνω.

  Σας συνιστούμε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες στην αλληλογραφία σας μαζί μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα σας άμεσα και αποτελεσματικά. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε αποδείξεις ταυτοποίησης ή/και πρόσθετες πληροφορίες για την επικύρωση της ταυτότητάς σας κατά την υποβολή ενός τέτοιου αιτήματος.

Ασφάλεια και απόρρητο

Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να βοηθήσουμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Επίσης λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι μόνο τα άτομα με κατάλληλη εξουσιοδότηση έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας.

Διαθέτουμε συστήματα και διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ακατάλληλης τροποποίησης ή γνωστοποίησης, κατάχρησης ή απώλειας πληροφοριών.

Mόνο τα μέλη του προσωπικού που έχουν κατάλληλη εξουσιοδότηση μπορούν να προσπελάζουν τα προσωπικά δεδομένα σας, εάν τα δεδομένα σας σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είτε πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών ή για νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί για παράδειγμα να περιλαμβάνει μέλη του προσωπικού που εργάζονται στο Τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων, στο Τμήμα χρηματοοικονομικών, στο Τμήμα υποστήριξης πελατών, το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών.

Χρησιμοποιούμε εσωτερικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και για την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση των προσωπικών σας δεδομένων, τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολής, φυσική προστασία των εγκαταστάσεων όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας και ισχυρές διαδικασίες ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων, τα οποία υποχρεούνται να τα διατηρούν απόρρητα. Χρησιμοποιούμε ισχυρούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση και αποθήκευση των πληροφοριών σας.

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της μεταφοράς πληροφοριών χρησιμοποιούμε πιστοποιητικό SSL με κρυπτογράφηση 256-bit, για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται από ή προς οποιονδήποτε επισκέπτη μέσω του ιστοτόπου μας.

Δεν θα πουλήσουμε ούτε θα ενοικιάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη για δική τους χρήση.

Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένους αλγόριθμους και λήψη αποφάσεων

Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένους αλγόριθμους που μας επιτρέπουν να εκδίδουμε αποφάσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας.

Ένα παράδειγμα όπου χρησιμοποιούμε την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αίτησής σας και της διάθεσής σας για την ανάληψη κινδύνου, τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει στην αίτησή σας, την εμπειρία σας στις συναλλαγές, το εισόδημα, στοιχεία απασχόλησης κλπ

Η FXChoice χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εφαρμόζει με συνέπεια εσωτερικούς κανόνες εκτίμησης κινδύνων. Αυτό διασφαλίζει ότι η αίτησή σας αντιμετωπίζεται δίκαια, αποτελεσματικά και ότι πιστεύουμε ότι είστε επιλέξιμος για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των «cookies» προκειμένου να συλλέγουμε πληροφορίες. Cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας με σκοπό να καταγράφει το ιστορικό των επισκέψεών σας στον ιστότοπο. Τα cookies μας επιτρέπουν να κάνουμε πιο άνετη για σας τη χρήση του ιστοτόπου μας μέσω της απομνημόνευσης των κωδικών πρόσβασής σας και των προτιμήσεων προβολής, επιτρέποντάς σας έτσι να επισκέπτεστε διάφορες περιοχές που απευθύνονται μόνο στα μέλη της ιστοσελίδας, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε ξανά τα στοιχεία σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για να μετρήσουμε τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και να προχωρήσουμε σε βελτιώσεις και ενημερώσεις βάσει του ποιες ενότητες είναι δημοφιλείς και ποιες όχι.

Ο ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να διαβάζει τα cookies στις επόμενες επισκέψεις του χρήστη. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ένα cookie μπορεί να σχετίζονται με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο ή έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό ώστε ο ιστότοπος να μπορέσει να αναγνωρίσει τον χρήστη στην επόμενη επίσκεψή του.

Τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης ενός χρήστη και ακόμη και σε επαναληπτικές επισκέψεις, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις για τα διάφορα μέρη της ιστοσελίδας.

Η FXChoice χρησιμοποιεί cookies για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου από τους επισκέπτες όπως ταχύτητα σύνδεσης, λεπτομέρειες λειτουργικού συστήματος, ρυθμίσεις παραμέτρων του υλισμικού του υπολογιστή, την ώρα και τη διάρκεια της κάθε επίσκεψης, διευθύνσεις ΙΡ, τοποθεσία και άλλα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στην FXChoice να κατανοήσει τη χρήση του ιστοτόπου της, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών που έχει, τις σελίδες που βλέπουν ανά συνεδρία, τον χρόνο έκθεσής τους σε συγκεκριμένες σελίδες κλπ. Αυτό, με τη σειρά του βοηθάει στο να παρέχουμε στους επισκέπτες καλύτερη εμπειρία.

Η FXChoice δεν θα επιχειρήσει να αναγνωρίσει προσωπικά επισκέπτες από τις διευθύνεις ΙΡ τους εκτός και αν απαιτείται για την αναγνώριση ενέργειας με σκοπό την εξαπάτηση ή οποιονδήποτε άλλον λόγο βάσει νόμου.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου της FXChoice χωρίς απώλεια λειτουργικότητας σε περίπτωση που τα cookies είναι απενεργοποιημένα από το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, το Backoffice απαιτεί τα cookies να είναι ενεργοποιημένα προκειμένου να λειτουργεί σωστά η υπηρεσία.

Τα cookies δεν θέτουν με κανέναν τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια του υπολογιστή σας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, οι οποίες συνήθως βρίσκονται στα μενού «Βοήθεια», «Εργαλεία» ή «Επεξεργασία»

Η FXChoice δεν χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση της χρήσης του διαδικτύου από τους χρήστες και τους πελάτες αφότου εγκαταλείψουν τον ιστότοπό μας και δεν αποθηκεύει πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσαν να διαβάσουν ή να εντοπίσουν τρίτα μέρη. Δεν θα ανταλλάξουμε, δεν θα πουλήσουμε ούτε θα ενοικιάσουμε πληροφορίες cookie χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών.

Eπιπλέον, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Η Google Analytics δημιουργεί στατιστικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ιστοτόπων, μέσω της εγκατάστασης cookies στους υπολογιστές των χρηστών. Οι παραγόμενες πληροφορίες που αφορούν τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου. Η Google θα αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Η FXChoice μερικές φορές κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους που εκτελούν σημαντικές λειτουργίες για εμάς, βάσει των οδηγιών μας και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για ζητήματα ασφάλειας ή τεχνικά ζητήματα. Παρακάτω περιγράφονται λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους.

Παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους και κύριος στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε ποιοτική, γρήγορη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση φροντίζοντας οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας. Δεν παραχωρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους προτού βεβαιωθούμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων καθώς διενεργούμε αυστηρό έλεγχο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε αυτήν την περίπτωση, παραμένουμε υπεύθυνοι για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Παρέχουμε προσωπικά δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις και κατηγορίες παραληπτών (ελεγκτές προσωπικών δεδομένων):

 • όταν επιστρατεύουμε τις υπηρεσίες νομικών συμβούλων, δικηγόρων, ελεγκτών, εκτιμητών και λοιπών συμβούλων που αναλαμβάνουν να ενεργήσουν για λογαριασμό μας ή προσώπων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς
 • όταν συνεργαζόμαστε με άτομα στα οποία έχετε δώσει εντολή να σας εκπροσωπούν, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μας έχετε ενημερώσει ότι είναι εξουσιοδοτημένο να δίνει οδηγίες ή να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό ή τις υπηρεσίες για λογαριασμό σας (όπως με πληρεξούσιο).
 • όταν επιστρατεύουμε τις υπηρεσίες των τραπεζών μας και των παρόχων πληρωμών μας ή άλλων συνεργατών ή χρησιμοποιούμε εξειδικευμένους τρίτους όπως παρόχους ρευστότητας, τη Skrill Limited, την Paysafe Holdings UK Limited, τη VISA και τη MasterCard για να μας βοηθήσουν με την επεξεργασία των πληρωμών σας
 • όταν απαιτείται να συνεργαστούμε βάσει νόμου ή μέσω νομικής διαδικασίας με την Μπελίζ και άλλους ρυθμιστικούς και εκτελεστικούς φορείς όπως η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ ή η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), οι κεντρικές τράπεζες, τα δικαστήρια, οι υπηρεσίες πρόληψης ενεργειών εξαπάτησης και άλλοι φορείς
 • όταν συνεργαζόμαστε με εταιρείες που υποστηρίζουν την FXChoice να αναγνωρίσει και να αναλύσει τη συμπεριφορά σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, για παράδειγμα την Google Analytics
 • σε ταχυδρομικούς φορείς όσον αφορά την αποστολή αντικειμένων που περιέχουν συμβάσεις, συμφωνίες και άλλα έγγραφα και την ανάγκη επαλήθευσης της ταυτότητας κατά την παράδοσή τους
 • σε οντότητες που παρέχουν εξοπλισμό, λογισμικό και υλισμικό που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου της εταιρείας και για την εκτέλεση διαφόρων υπηρεσιών λογιστικής, πληρωμής υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνικής υποστήριξης κλπ
 • σε άτομα που παρέχουν υποστήριξη υπηρεσιών σχετικών με εξοπλισμό τερματικών
 • σε αρχές, ιδρύματα και άτομα στα οποία απαιτείται να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • σε παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπου ένα έγγραφο που σχετίζεται με την παροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή
 • σε άτομα που παρέχουν υπηρεσίες οργάνωσης, αποθήκευσης, ευρετηρίασης και καταστροφής αρχείων σε έντυπα ή/και ηλεκτρονικά αντίγραφα

Μπορεί μερικές φορές να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε οργανισμούς που βρίσκονται ή που αναλαμβάνουν με άλλον τρόπο την επεξεργασία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, θα μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε μια χώρα ή έδαφος εκτός του ΕΟΧ, εάν η χώρα αυτή παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή μπορεί να στείλουμε τις πληροφορίες εκτός του ΕΟΧ όταν η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που καλύπτει τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς επεξεργασίας δεδομένων που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ.

Μπορεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους πελάτες μας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε περίπτωση πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης, διάθεσης (ή δυνητικής πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή διάθεσης), συγχώνευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής εκτέλεσης όλων ή ουσιαστικά όλων ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων της FXChoice.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας;

Το διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες εξαρτάται από τη φύση των πληροφοριών που κατακρατούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τις επεξεργαζόμαστε. Κατά κανόνα σταματούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη συμβατική σχέση μετά τη λήξη του συμβολαίου μας μαζί σας αλλά δεν διαγράφουμε αμέσως τα δεδομένα.

Η FXChoice καθορίζει τις κατάλληλες περιόδους κατακράτησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν θεσμικές υποχρεώσεις που μας επιβάλλoνται βάσει νόμου. Για παράδειγμα, οφείλουμε να διατηρούμε κάποιες πληροφορίες πελατών για 5 χρόνια μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής συναλλαγής ή τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης, επιλεγομένης της μεταγενέστερης από τις παραπάνω περιόδους σύμφωνα με το άρθρο16, παράγραφος 4 του Νόμου για τη πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2 του Νόμου περί τήρησης λογιστικών αρχείων του 2013, σε περίπτωση ύποπτης συναλλαγής ή συνεχιζόμενης έρευνας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / εγκληματική δραστηριότητα που σχετίζεται με έναν πελάτη ή μια συναλλαγή, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω πελάτη ή την εν λόγω συναλλαγή μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ή της πενταετούς περιόδου, επιλεγομένης της μεταγενέστερης από τις παραπάνω περιόδους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα διαγράψουμε ούτε θα καταστήσουμε ανώνυμα τα προσωπικά δεδομένα σας εάν αυτό είναι απαραίτητο για εκκρεμούσα δικαστική, διοικητική διαδικασία ή διαδικασία που σχετίζεται με καταγγελία σας εναντίον μας.

Εάν ο σκοπός για τον οποίο λήφθηκαν οι πληροφορίες έχει παύσει να υφίσταται και τα προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα, πράγμα που σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα σας απαλλάσσονται από όλα τα πιθανά χαρακτηριστικά ταυτοποίησης. Η FXChoice έχει θεσπίσει διαδικασίες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία εκκαθαρίζονται σε τακτική βάση και ότι οι προσωπικές πληροφορίες δεν διατηρούνται περισσότερο διάστημα από όσο είναι απαραίτητο.

Ενημερώσεις στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Αναθεωρούμε την παρούσα δήλωση σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά καιρούς θα την τροποποιούμε ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες. Η πιο πρόσφατη έκδοση θα είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας myfxchoice.com.

Εάν οι τροποποιήσεις που κάνουμε είναι σημαντικές, μπορούμε να δημοσιεύσουμε ένα μήνυμα σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στην ενότητα Νέα του ιστοτόπου. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την τρέχουσα έκδοση αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων ώστε να ενημερώνεστε συνεχώς για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24 Μαΐου 2018.

Σχετικά με τα Cookies

Πώς χρησιμοποιεί τα cookies η FXChoice;

Η FXChoice δεν χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, το μόνο πράγμα για το οποίο χρησιμοποιούνται απευθείας τα cookies είναι για να συνδέσουν τα αιτήματα από τη συσκευή του χρήστη με τους εξυπηρετητές διαδικτύου της. Ωστόσο, η FXChoice χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων όπως η Google Analytics, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικές τη χρήση του ιστοτόπου από τους επισκέπτες, όπως οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης, οι τύποι λειτουργικών συστημάτων, οι τύποι συσκευών κλπ.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουν στην FXChoice να κατανοήσει τη χρήση του ιστοτόπου της, όπως τον αριθμό των επισκεπτών του, ποιες σελίδες βλέπουν ανά συνεδρία, πόσο χρόνο παραμένουν σε συγκεκριμένες σελίδες κλπ. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την FXChoice να παρέχει στους επισκέπτες μια καλύτερη εμπειρία.

Η FXChoice δεν θα επιχειρήσει να ταυτοποιήσει προσωπικά τους επισκέπτες από τις διευθύνσεις IP τους εκτός και αν αυτό απαιτείται για την αποκάλυψη απάτης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απαιτείται από τον νόμο.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου της FXChoice χωρίς απώλεια λειτουργικότητας σε περίπτωση που τα cookies είναι απενεργοποιημένα από το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, το Backoffice (ο όρος που χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε το προφίλ ενός πελάτη) απαιτεί τα cookies να είναι ενεργοποιημένα προκειμένου να λειτουργεί σωστά η υπηρεσία.

Τα cookies δεν θέτουν με κανέναν τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια του υπολογιστή σας.

Πώς να διαχειρίζεστε τα cookies

Η απενεργοποίηση μεμονωμένων cookies ή τύπων cookies μπορεί να απαιτεί τη χρήση πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης ή τη χρήση ενός ειδικού τύπου cookie — το cookie εξαίρεσης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να διαγράψουν όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στις συσκευές τους και μπορούν να ρυθμίσουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έτσι ώστε να εμποδίζουν την εγκατάστασή τους. Η απενεργοποίηση των cookies παγκοσμίως, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της λειτουργικότητας του ιστοτόπου της FXChoice και θα οδηγήσει σε κακή εμπειρία του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org