Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Ιδιοκτησία του ιστότοπου

Η FXChoice κατέχει και διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο. Η λήψη ή η αντιγραφή οποιουδήποτε από αυτόν τον ιστότοπο δεν μεταφέρει την ιδιοκτησία του σε εσάς. Οτιδήποτε μεταφέρετε σε αυτόν τον ιστότοπο θα γίνει ιδιοκτησία της FXChoice και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό θεωρείται κατάλληλο. Η FXChoice επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων για το υλικό αυτού του ιστότοπου και θα επιβάλλει τα δικαιώματα αυτά σε πλήρη έκταση του νόμου.

Πρόσβαση

Αυτός ο ιστότοπος και οι πληροφορίες που είναι εγγενείς σε αυτόν δεν προορίζονται για πολίτες ή κατοίκους δικαιοδοσιών, όπου η κατανάλωσή του θα ήταν αντίθετη προς την τοπική νομοθεσία. Επίσης, δεν πρέπει να διανέμεται ή να δημοσιεύεται κατά τρόπο που να φέρει την εταιρεία ή τις θυγατρικές της να απαιτούν άδεια εντός αυτής της δικαιοδοσίας.

Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

Η FXChoice δεν εγγυάται την ακρίβεια των υλικών και των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν και ρητά απορρίπτει εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή φυσικής κατάστασης. Η FXChoice, οι θυγατρικές της και οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύπτουν από αυτή την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, ούτε και η FXChoice εγγυάται την ακρίβεια αυτών.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς – δεν πρέπει να θεωρούνται ως προσφορά ή πρόσκληση οποιασδήποτε μορφής, από οποιοδήποτε πρόσωπο. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν οικονομικό σύμβουλο πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επένδυση. Τίποτα σε αυτό το site δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως επενδυτική συμβουλή από την FXChoice. Η διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων είναι κατάλληλη για άτομα τα οποία:

 1. διαθέτουν γνώσεις σχετικά με επενδυτικά θέματα
 2. μπορούν να αντέξουν τον οικονομικό κίνδυνο των επενδύσεων
 3. κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους
 4. πιστεύουν ότι η επένδυση είναι κατάλληλη για αυτούς και τις οικονομικές τους ανάγκες
 5. δεν έχουν ανάγκη από ρευστότητα της επένδυσης

Συνδεδεμένοι ιστότοποι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που προσφέρονται από τρίτους. Δεν εξετάσαμε το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και δεν αντικρούσαμε καμία ευθύνη για τα υλικά που δημοσιεύθηκαν σε αυτούς τους ιστότοπους ούτε υποστηρίζουμε, ούτε συνιστούμε υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται σε αυτά.

Ασφάλεια

Λάβετε υπόψη ότι η ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εγγυημένη. Με την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών σε εμάς με μια τέτοια μέθοδο, αποδέχεστε τους σχετικούς κινδύνους.

Πολιτική Απορρήτου

Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε θα παραμείνουν εμπιστευτικές εντός της εταιρείας, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να αποκαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες. Τα συστήματα παρακολούθησης ιστότοπων ενδέχεται να παρακολουθούν και να συλλέγουν τις πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας ενώ βρίσκεστε σε αυτόν τον ιστότοπο. Η FXChoice χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει την προσφορά της στους πελάτες της.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι νόμοι του Μπελίζ εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και τις υπηρεσίες που προσφέρει το παρόν site. Συμφωνείτε επίσης ότι τα δικαστήρια του Μπελίζ έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τέτοια θέματα. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν είναι εκτελεστή, θεωρείται ότι αντικαταστάθηκε από κάποιον που κρίνεται σκόπιμο να τεθεί ως εκτελεστή ή με διάταξη του νόμου που είναι πλησιέστερα προς την πρόθεση των μερών. Η παρούσα συμφωνία δεν αντικαθιστά ούτε τροποποιεί άλλες συμβάσεις και συμφωνίες που έχετε με την FXChoice.

Αυτή η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε καμία δικαιοδοσία και δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση που θα ήταν αντίθετη προς την τοπική νομοθεσία.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατόχων καρτών

ΟΡΙΣΜΟΙ:

Ο όρος «οργανισμοί καρτών» αναφέρεται στους MasterCard International, VISA Europe, JCB Europe ή οποιοδήποτε άλλο δίκτυο ένωσης καρτών ή οργανισμό καρτών ισχύει δυνάμει του παρόντος.

Ό όρος «κάρτα» αναφέρεται σε έγκυρη κάρτα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που φέρουν το λογότυπο MasterCard, VISA ή JCB ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου ένωσης καρτών ή οργανισμού καρτών ισχύει δυνάμει του παρόντος.

Ο όρος «κάτοχος κάρτας» αναφέρεται σε άτομο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί κάρτα και σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη αυτής της κάρτας.

Με τον όρο «εικονικό POS/POS» νοείται μια λογική συσκευή για την αποδοχή απομακρυσμένων πληρωμών με κάρτες πληρωμών, μέσω του ιστοτόπου https://myfxchoice.com.

Ως «υπηρεσίες» νοούνται οι υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συναλλάγματος, η προσφορά κορυφαίων λύσεων για τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, πολύτιμων μετάλλων και συμβάσεων επί διαφορών.

Ο όρος «πάροχος υπηρεσίας» αναφέρεται στην εταιρεία FX Choice Limited (FXChoice), μια Διεθνή Εμπορική Εταιρεία με αρ. Μητρώου 105,968 η οποία έχει έδρα και καταχωρισμένη διεύθυνση στην Μπελίζ: Belize, Belize City, Corner of Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302 και εποπτεύεται από τη Διεθνή Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ (FSC).

Με τον όρο «ιστότοπος» νοείται ο παγκόσμιος ιστότοπος https://myfxchoice.com, μέσω του οποίου παρέχει υπηρεσίες η FXChoice.

«Αμφισβήτηση πληρωμής» είναι η διαδικασία για την επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε μέσω συναλλαγής με κάρτα. Μια τέτοια επιστροφή χρηματικού ποσού πραγματοποιείται σε περίπτωση παραβίασης των ισχύοντων όρων κατά την αποδοχή της πληρωμής ή σε περίπτωση που μια συναλλαγή εκτελείται υπό δόλιες συνθήκες ή με πρωτοβουλία του κατόχου της κάρτας.

Με τον όρο «αντικανονική συναλλαγή» ή συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε υπό «δόλιες» συνθήκες νοείται η συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε σκοπίμως (εκουσίως) με κάρτα ή στοιχεία κάρτας που έχουν αποκτηθεί παράνομα (από απώλεια, κλοπή κάρτας ή κάρτα που έχει αποκτηθεί βάσει πλαστών εγγράφων κλπ), καθώς και με πλαστή ή πλαστογραφημένη κάρτα ή με υποκλαπέντα στοιχεία κάρτας. Μια τέτοια συναλλαγή πραγματοποιείται χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση του πραγματικού κατόχου της κάρτας και χωρίς την άδειά του και ο πραγματικός κάτοχος αρνείται να αποδεχτεί τη σχετική δαπάνη.

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις αφορούν την εξυπηρέτηση πληρωμών με κάρτες μέσω του εικονικού τερματικού POS και διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας FXChoice και των πελατών της, οι οποίες προκύπτουν με την αποδοχή, επεξεργασία και εξυπηρέτηση πληρωμών για υπηρεσίες που προσφέρονται από την FXChoice στον ιστότοπο: https://myfxchoice.com, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία.

Με την πρόσβασή του στον παρόντα ιστότοπο, ο πελάτης συμφωνεί με, αποδέχεται και κατανοεί τους εξής Όρους και προϋποθέσεις:

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του παρόχου της υπηρεσίας:

 1. Ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται να εξυπηρετεί τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι πελάτες της μέσω κάρτας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την επεξεργασία αυτών των πληρωμών και στους ισχύοντες κανονισμούς για την αποδοχή πληρωμών μέσω κάρτας στο διαδίκτυο.
 2. Ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται να αποδέχεται τις νόμιμες πληρωμές μέσω όλων των τραπεζικών καρτών που φέρουν την εμπορική επωνυμία Visa, MasterCard, Maestro κλπ.
 3. Ο πάροχος της υπηρεσίας θα έχει το δικαίωμα να ορίζει μονομερώς πρόσθετες απαιτήσεις ή περιορισμούς όσον αφορά την αποδοχή πληρωμών με κάρτα.
 4. Ο πάροχος της υπηρεσίας διαθέτει Πολιτική απορρήτου, Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων και Πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικών μυστικών.
 5. Οι οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες των κατόχων των καρτών παρέχονται στον πάροχο της υπηρεσίας, θα αντιμετωπίζονται ως απόρρητες και δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός υπό κανονιστικές ή νομικές διαδικασίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Τα στοιχεία των κατόχων των καρτών δύναται επίσης να γνωστοποιηθούν σε αντισυμβαλλόμενους της FXChoice όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους παρόχους υπηρεσιών ή πληρωμών όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τις υπηρεσίες μας.
 6. Ο πάροχος της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει, να χρησιμοποιεί ή να διανέμει τους αριθμούς των καρτών πληρωμής και τις πληροφορίες CVV2/CVC2 τις οποίες έχει αποκτήσει ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης δραστηριότητας υποκείμενης στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, για σκοπούς πέραν αυτών που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή τους κανονισμούς των διεθνών οργανισμών καρτών.
 7. Σε περίπτωση υποψιών ή αποδεδειγμένων αμφιβολιών για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται από τον πάροχο της υπηρεσίας όσον αφορά αριθμούς καρτών και άλλων πληροφοριών της κάρτας, ο τελευταίος υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως σχετικά τον κάτοχο της κάρτας, εφόσον η FXChoice έχει τις απαραίτητες πληροφορίες να τον ταυτοποιήσει και να επικοινωνήσει μαζί του.
 8. Ο πάροχος της υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μια πληρωμή μέσω κάρτας στις εξής περιπτώσεις:
  1. μη έγκυρη κάρτα πληρωμής
  2. αδυναμία λήψης επιβεβαίωσης για την εκτέλεση της συναλλαγής
  3. αμφιβολίες όσον αφορά τη νομιμότητα της συναλλαγής
  4. υποψία για πλαστή ή πλαστογραφημένη κάρτα πληρωμής
  5. ανεπιτυχή αναγνώριση ταυτότητας (ταυτοποίηση) του κατόχου της κάρτας
  6. αδυναμία ταυτοποίησης του κατόχου της κάρτας
  7. βάσει εντολής της σχετικής τράπεζας / παρόχου πληρωμών
 9. Ο πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να ετοιμάσει ένα οπτικό μήνυμα το οποίο βλέπει ο κάτοχος της κάρτας μετά τη λήψη της εξουσιοδότησης ή αντίστοιχα μετά την απόρριψη της συναλλαγής, κατά την πραγματοποίηση πληρωμής με κάρτα στο εικονικό POS.
 10. Ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει αξιόπιστο έλεγχο για την αποδοχή πληρωμών μέσω του εικονικού POS στο διαδίκτυο, ώστε να μην επιτρέπει συναλλαγές που δεν πληρούν τους σκοπούς αυτών των Όρων και προϋποθέσεων.
 11. Ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται να διασφαλίζει ότι στον ιστότοπο υποδεικνύεται το είδος των καρτών πληρωμής που γίνονται δεκτές για πληρωμές καθώς και το επίπεδο ασφαλείας των αποδεκτών πληρωμών που πραγματοποιούνται με τραπεζικές κάρτες.
 12. Οι εταιρείες επεξεργασίας καρτών του παρόχου της υπηρεσίας έχουν δικαίωμα να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που αφορούν την εντολή πληρωμής που έδωσε ο κάτοχος της κάρτας σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες για την αποδοχή πληρωμών με τραπεζικές κάρτες μέσω διαδικτύου, για τουλάχιστον 13 (δεκατρείς) μήνες από την ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής.
 13. Oι επί αμοιβή υπηρεσίες του παρόχου της υπηρεσίας μπορούν να ακυρωθούν δυνάμει της Συμφωνίας Πελάτη του παρόχου της υπηρεσίας.
 14. Ο πάροχος της υπηρεσίας δεν έχει το δικαίωμα να προσφέρει και να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίας που απαγορεύονται από τον νόμο.
 15. Οι οποιεσδήποτε ενέργειες ενός πελάτη, όπως η κατάθεση κεφαλαίων σε λογαριασμό συναλλαγών χρησιμοποιώντας το εικονικό τερματικό POS θα σημαίνουν την πλήρη αποδοχή των Όρων και προϋποθέσεων του παρόχου της υπηρεσίας και της Συμφωνίας Πελάτη και των παραρτημάτων τους, καθώς και των λοιπών κανόνων, κανονισμών και προγραμμάτων που έχουν θεσπιστεί από τον πάροχο της υπηρεσίας.
 16. Ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται να διεξάγει την επιχειρηματική του δραστηριότητα μην επιτρέποντας την προσφορά και την παροχή, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο μέσω του εικονικού POS του ή/και του ιστοτόπου του, των παρακάτω προϊόντων και υπηρεσιών:
  • παιδική πορνογραφία
  • απεικόνιση βίαιων και διαστροφικών πράξεων
  • προϊόντα και υπηρεσίες που καταπατούν πνευματικά δικαιώματα, πλαστά προϊόντα και απομιμήσεις διάσημων εμπορικών επωνυμιών
  • εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
 17. Οι τρέχοντες Όροι και προϋποθέσεις διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των πελατών και του παρόχου της υπηρεσίας όσον αφορά την αποδοχή, την επεξεργασία και την εξυπηρέτηση πληρωμών χωρίς μετρητά, με κάρτες πληρωμών στο τερματικό POS που είναι εγκατεστημένο στον ιστότοπο.
 18. Ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται να διεξάγει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες για την προσφορά και πώληση υπηρεσιών μέσω του εικονικού POS του και να μην επιτρέπει οποιαδήποτε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ούτε τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, ενέργεια απάτης ή απόπειρα απάτης με οποιονδήποτε τρόπο. Οι σχέσεις μεταξύ των πελατών και του παρόχου των υπηρεσιών (FXChoice) διέπονται από τους Όρους και τις προϋποθέσεις, τη Συμφωνία Πελάτη και των παραρτημάτων τους και τους λοιπούς κανόνες, κανονισμούς και προγράμματα που έχουν θεσπιστεί από την FX Choice, τα οποία αποδέχεται ο πελάτης
 19. Η FXChoice έχει το ελεύθερο να αλλάξει την εταιρεία επεξεργασίας καρτών μονομερώς για διάφορες χώρες και κατά συνέπεια, τους όρους για τις καταθέσεις και αναλήψεις μέσω καρτών..

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πελατών:

 1. Kατά τη χρήση του εικονικού POS που υπόκειται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την κατάθεση κεφαλαίων στον λογαριασμό συναλλαγών του για υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συναλλάγματος, πολύτιμων μετάλλων και συμβάσεων επί διαφορών, ο πελάτης, ο οποίος είναι κάτοχος κάρτας, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εξής:
  1. ο πάροχος της υπηρεσίας δεν δέχεται πληρωμές από τρίτους
  2. ο πάροχος της υπηρεσίας δεν δέχεται πληρωμές από περιοχές υψηλού κινδύνου, λόγω ρυθμιστικών απαιτήσεων
  3. το όνομα του κατόχου της κάρτας πρέπει πάντοτε να αντιστοιχεί με το όνομα του κατόχου του λογαριασμού συναλλαγών
  4. ο κάτοχος δεν πρέπει να δίνει την κάρτα ή τον κωδικό ενεργοποίησης της κάρτας / το PIN / τον 3ψήφιο κωδικό ασφαλείας της κάρτας σε άλλα άτομα και να μην τους αποκαλύπτει σε άλλα άτομα.
 2. Οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις και να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους προκειμένου να καταθέτουν κεφάλαια στον λογαριασμό συναλλαγών τους για υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συναλλάγματος, πολύτιμων μετάλλων και συμβάσεων επί διαφορών, μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβατικές και νομικές διατάξεις.
 3. Λόγω των προδιαγραφών της διαδικασίας πληρωμής με κάρτα, όλα τα κεφάλαια θα μετατρέπονται σε EUR, USD ή GBP με την παραλαβή τους. Συνεπώς, ακόμη κι αν ο λογαριασμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και ο λογαριασμός συναλλαγών που διατηρείτε στον πάροχο της υπηρεσίας είναι στο ίδιο νόμισμα (π.χ. EUR), μπορεί να υπάρξει διαφορά μεταξύ του ποσού του οποίου έγινε ανάληψη από την πιστωτική/χρεωστική κάρτα και του ποσού που κατατέθηκε στον λογαριασμό συναλλαγών.
 4. Ο πάροχος της υπηρεσίας δεν επιβάλλει χρέωση τους πελάτες του, ούτε τους ζητείται να καταβάλλουν προμήθεια στον πάροχο της υπηρεσίας για μεταφορές μέσω καρτών πληρωμής. Ωστόσο, οι πελάτες μπορεί να επιβαρύνονται με τα οφειλόμενα τέλη σε τρίτους, όπως: τέλη της εταιρείας επεξεργασίας / τράπεζας που παρέχει τις υπηρεσίες του εικονικού POS στην FXChoice, τέλη του ιδρύματος που έχει εκδώσει τις κάρτες πληρωμών των πελατών, τέλη διαμεσολαβήτριας τράπεζας ή ανταποκρίτριας τράπεζας ή διεθνούς οργανισμού καρτών (εάν υπάρχει).

Πληροφορίες επικοινωνίας

 1. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσουν με τον πάροχο της υπηρεσίας σχετικά με ερωτήματά τους όσον αφορά την αποδοχή, επεξεργασία και εξυπηρέτηση πληρωμών χωρίς μετρητά με κάρτες πληρωμών στο ιδιόκτητο εικονικό τερματικό POS του για την κατάθεση κεφαλαίων στον λογαριασμό συναλλαγών τους για υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συναλλάγματος, πολύτιμων μετάλλων και συμβάσεων επί διαφορών:
 2. Ως συνέπεια των συμβατικών σχέσεων της FXChoice με συνεργάτες και επεξεργαστές καρτών, ενδέχεται, όταν τα μέρη έχουν συμφωνήσει, ορισμένες συναλλαγές να μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω άλλων επιχειρήσεων που διαθέτουν εικονικό POS. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης θα λαμβάνει ειδοποίηση στο Backoffice με τα στοιχεία της εταιρείας και επικοινωνίας μαζί της.

Αμφισβήτηση πληρωμών

 1. Σε περίπτωση που ο πάροχος της υπηρεσίας ή πάροχος πληρωμών του έχει αμφιβολίες για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με κλεμμένες, πλαστές ή μη κανονικές κάρτες ή που έγιναν χωρίς τη γνώση και τη συναίνεση του εξουσιοδοτημένου κατόχου της κάρτας, ο πάροχος της υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνα και ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να συνεργαστεί και να παραχωρήσει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που του ζητούνται από τον πάροχο της υπηρεσίας, τον πάροχο πληρωμών του ή τον οργανισμό της κάρτας, σχετικά με τις αμφισβητούμενες πληρωμές.
 2. Ο κάτοχος της κάρτας απαλλάσσει τον πάροχος της υπηρεσίας από την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή δαπάνη εφόσον φαίνεται ότι προέκυψε από την παραβίαση των προβλέψεων που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις.

Γνωστοποίηση Ρίσκου

Η FX Choice Limited (εφεξής “FXChoice”) είναι μια ΕΠΕΥ που ρυθμίζεται από την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ (FSC) (αριθμός άδειας: 000067/164).

Η FXChoice δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί το αρχικό κεφάλαιο του χαρτοφυλακίου των Πελατών ή την αξία του οποτεδήποτε, ούτε τα χρήματα που επενδύονται σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό μέσο.

Ο Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ότι, ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που μπορεί να προσφέρει η Εταιρεία, η αξία οποιασδήποτε επένδυσης σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις και είναι ακόμη πιθανό η επένδυση να μην έχει αξία.

Ο Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ότι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να υποστούν ζημίες και ζημίες ως αποτέλεσμα της αγοράς ή / και πώλησης οποιουδήποτε Χρηματοδοτικού Μέσου και αποδέχονται και δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο.

Ο Πελάτης δεν πρέπει να προβεί σε οποιαδήποτε επένδυση, άμεσα ή έμμεσα, σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, εκτός εάν γνωρίζει και κατανοεί τους κινδύνους χαρακτηριστικών για κάθε Χρηματοπιστωτικό Μέσο.

Ο Πελάτης θα πρέπει να δηλώσει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

 • Η ενημέρωση για την προηγούμενη απόδοση ενός Χρηματοδοτικού Μέσου δεν εγγυάται την τρέχουσα και / ή μελλοντική του απόδοση. Η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν αποτελεί δεσμευτική ή ασφαλής πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη μελλοντική απόδοση των Χρηματοοικονομικών Μέσων στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω πληροφορίες.
 • Ορισμένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ενδέχεται να μην καταστούν άμεσα ρευστά ως αποτέλεσμα π.χ. της μειωμένης ζήτησης και ο Πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να τα πουλήσει ή να αποκτήσει εύκολα πληροφορίες σχετικά με την αξία αυτών των Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή την έκταση των συναφών κινδύνων.
 • Όταν ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο διατίθεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας διαμονής του Πελάτη, τυχόν μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αξία, την τιμή και την απόδοσή του.
 • Ένα χρηματοδοτικό μέσο στις ξένες αγορές μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους διαφορετικούς από τους συνήθεις κινδύνους των αγορών στη χώρα διαμονής του πελάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι μεγαλύτεροι. Η προοπτική του κέρδους ή της ζημίας από συναλλαγές σε ξένες αγορές επηρεάζεται επίσης από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
 • Ένα παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο (δηλαδή δικαίωμα προαίρεσης, μέλλον, ανταλλαγή, σύμβαση διαφοράς) μπορεί να είναι μια συναλλαγή άμεσης παράδοσης που δεν δίνει τη δυνατότητα να αποκομίσει κέρδος από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των εμπορευμάτων, των χρηματιστηριακών δεικτών ή των μετοχών,.
 • Η αξία του παραγώγου χρηματοπιστωτικού μέσου μπορεί να επηρεάζεται άμεσα από την τιμή του τίτλου ή οποιουδήποτε άλλου υποκείμενου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της εξαγοράς.
 • Ο Πελάτης δεν πρέπει να αγοράζει παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο εκτός εάν είναι διατεθειμένος να αναλάβει τους κινδύνους να χάσει εξ ολοκλήρου όλα τα χρήματα που έχουν επενδύσει, καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη προμήθεια και άλλα έξοδα.
 • Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που δεν αναφέρονται πιο πάνω.

Εικονικά (Crypto) νομίσματα – Προειδοποίηση κινδύνου

 • Όλες οι συναλλαγές συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.
 • Τα νομίσματα (Crypto) όπως το Bitcoin και άλλα Cryptocurrencies δεν ρυθμίζονται από κανένα ρυθμιστικό φορέα και συνεπώς δεν προστατεύονται εάν η πλατφόρμα που ανταλλάσσει ή κατέχει το εικονικό νόμισμα αποτύχει ή βγαίνει από την επιχείρηση. Υπάρχει πάντα κίνδυνος που συνδέεται με την αγορά, τη διατήρηση ή την εμπορία εικονικών νομισμάτων.
 • Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι το FSC δεν ρυθμίζει ή δεν επιτρέπει την έκδοση εικονικών νομισμάτων. Ως εκ τούτου, τα εικονικά νομίσματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επενδυτικών υπηρεσιών που διέπονται από την Εταιρεία.
 • Οι τιμές των κρυπτογονοπληρωμών είναι εξαιρετικά ασταθείς, μπορεί να μεταβάλλονται ταχύτατα, ευρέως, ανεξάρτητα από τις γενικές συνθήκες της αγοράς και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λάβετε υπόψη σας όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση συναλλαγών. Πριν ασχοληθείτε με τη διαπραγμάτευση ή την επένδυση σε Cryptocurrency, είναι απαραίτητο να έχετε λεπτομερή και ενημερωμένη γνώση σχετικών τεχνολογιών blockchain.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι με την ανάγνωση αυτής της προειδοποίησης κινδύνου έχετε ενημερωθεί για τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνεπάγεται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με τα Cryptocurrencies. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Προειδοποίηση δεν μπορούν και δεν αποκαλύπτουν ή δεν διευκρινίζουν πλήρως το σύνολο του φάσματος των κινδύνων που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση ή στην επένδυση στο Cryptocurrency.

Ο Πελάτης πρέπει να αναλάβει τον κίνδυνο πως οι συναλλαγές τους σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα μπορούν να υπόκεινται σε φόρο ή / και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, για παράδειγμα λόγω αλλαγών στη νομοθεσία ή την προσωπική του κατάσταση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δεν θα καταβληθεί φόρος ή / και οποιοδήποτε άλλο τέλος χαρτοσήμου. Ο Πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους ή / και κάθε άλλο φόρο που μπορεί να προκύψει για τις συναλλαγές τους.