Εταιρικές πράξεις

Όταν μια εισηγμένη εταιρεία δημοσιεύει μια εταιρική πράξη, εκκινεί μια διαδικασία που επηρεάζει άμεσα τους τίτλους αξιών που έχει εκδώσει. Οι εταιρικές πράξεις μπορεί να αφορούν από πιεστικά οικονομικά ζητήματα, όπως χρεωκοπία ή διάλυση, μέχρι αλλαγή του ονόματος της εταιρείας ή του εμπορικού της σήματος. Τα μερίσματα, η διάσπαση μετοχών, οι συγχωνεύσεις, οι αποκτήσεις και αποσχίσεις (spin-offs) αποτελούν συνήθη παραδείγματα εταιρικών πράξεων.

Μερίσματα

Τα μερίσματα εφαρμόζονται την προηγούμενη της ημερομηνίας αποκοπής όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα*:

TickerΌνομα εταιρείαςΗμ/νία αποκοπήςΠοσό μερίσματοςΝόμισμα μερίσματος
TTE_fr
Total Energies2021/09/210.066EUR
*Κάντε κλικ στο εργαλείο για περισσότερες λεπτομέρειες

Διάσπαση

Διάσπαση μετοχών είναι η εταιρική πράξη κατά την οποία αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων μετοχών μιας εταιρείας. Αυτό γίνεται μέσω της διαίρεσης κάθε μετοχής σε πολλαπλές μετοχές και την αντίστοιχη μείωση της τιμής της. Η διάσπαση μετοχών δεν επηρεάζει την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας **.

TickerΌνομα εταιρείαςΗμ/νία διάσπασηςΣυντελεστής διάσπασης
*Κάντε κλικ στο εργαλείο για περισσότερες λεπτομέρειες

Σημείωση

 • * Η καταβολή μερίσματος μετοχής μπορεί να επηρεάσει το κόστος της θέσης σας στο CFD της μετοχής. Για παράδειγμα, όταν μια εταιρεία καταβάλλει μερίσματα μιας μετοχής, η τιμή της μετοχής θα μειωθεί. Επομένως, αν διατηρείτε θέση Πώλησης σε αυτήν τη μετοχή, αυτό λειτουργεί υπέρ σας – αν όμως διατηρείτε θέση Αγοράς, ισχύει το αντίθετο.

  Για τον μετριασμό των ξαφνικών μεταβολών της τιμής από τη καταβολή μερίσματος, οι αναπροσαρμογές μερισμάτων εφαρμόζονται στα CFD μετοχών μας. Οι θέσεις Αγοράς πιστώνονται την αναπροσαρμογή μερίσματος, ενώ οι θέσεις Πώλησης χρεώνονται την αναπροσαρμογή.

  Παράδειγμα
  Αν η ημερομηνία αποκοπής είναι η 3η Μαρτίου σημαίνει ότι όλες οι θέσεις που διατηρούνται στο τέλος της 2ης Μαρτίου θα υποβληθούν σε αναπροσαρμογή μερίσματος. Αν θέλετε να αποφύγετε τη χρέωση μερίσματος σας συνιστούμε να κλείσετε τη θέση σας πριν την εφαρμογή της αναπροσαρμογής.

  Tα μερίσματα σε θέσεις Αγοράς μπορεί να είναι μικρότερα από αυτά σε θέσεις Πώλησης.

  Το ποσό των μερισμάτων μπορεί να μειωθεί κατά το επιτόκιο ή/και το επιτόκιο του παρόχου ρευστότητας.

 • ** Οι ανοικτές θέσεις πελατών σε μετοχές που υπόκεινται σε διάσπαση θα κλείσουν αυτόματα.

  Όλες οι εκκρεμείς εντολές εισόδου και τύπου stop/limit οι οποίες συνδέονται με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα ακυρωθούν. Οι πελάτες θα πρέπει να δημιουργήσουν εκ νέου εντολές εισόδου εφόσον θέλουν ή να επανακαταχωρίσουν εντολές stop και limit.